Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201711/trien-khai-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-767002/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201711/trien-khai-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-767002/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/11/2017, 15:38 [GMT+7]

Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 14/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các bộ, ban, ngành chức năng có liên quan...

Thực hiện Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an tập trung xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân. Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDL quốc gia về dân cư và ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện, ngày 11/5/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1424/QĐ-BCA-C41 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg trong Công an nhân dân.

Toàn Cảnh Hội nghị.
Toàn Cảnh Hội nghị.

Tính đến nay, sau một thời gian triển khai thí điểm, Dự án CSDL quốc gia về dân cư đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là đã hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai Dự án (đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Căn cước công dân và tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành); xây dựng hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; kết nối Trung tâm Căn cước công dân quốc gia và Trung tâm CSDL quốc gia về dân cư; thông qua công tác cấp Căn cước công dân đã cấp gần 08 triệu số định danh cá nhân cho công dân tại 16 địa phương và phối hợp với Bộ Tư pháp cấp trên 700.000 số định danh cho trẻ em mới sinh tại 17 địa phương; triển khai thí điểm thu thập thông tin dân cư tại TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) và triển khai phần mềm quản lý cư trú tại các đơn vị Công an cho Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế; triển khai thí điểm hệ thống quản lý dân cư tại TP Hải Phòng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức triển khai Dự án trên phạm vi toàn quốc…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành có liên quan; sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Tổng cục Cảnh sát, Công an các đơn vị, địa phương trong suốt quá trình xây dựng Dự án CSDL quốc gia về dân cư vừa qua.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để Dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, ngoài những nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục Cảnh sát tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg trong Công an nhân dân; quá trình triển khai thực hiện phải có giám sát, sơ kết, chỉnh lý kịp thời… Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị Dự án; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trong quá trình xây dựng, vận hành và khai thác CSDL quốc gia về dân cư; rà soát, xắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phục vụ triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương. Công an các đơn vị địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư tại địa phương…

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các bộ, ban, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các cơ quan thông tấn, báo chí cần tăng cường thời lượng các buổi tuyên truyền pháp luật về cư trú, về vị trí, tầm quan trọng của CSDL quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin, xây dựng, quản lý và khai thác CSDL quốc gia về dân cư…/.

.

Nguồn: Bộ Công an

.