Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201710/chuyen-bien-trong-cai-cach-hanh-chinh-tai-co-so-763938/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201710/chuyen-bien-trong-cai-cach-hanh-chinh-tai-co-so-763938/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chuyển biến trong cải cách hành chính tại cơ sở - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 27/10/2017, 07:58 [GMT+7]

Chuyển biến trong cải cách hành chính tại cơ sở

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị  tại các địa phương đã chủ động trong việc nghiên cứu, tìm giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo lĩnh vực, ngành phụ trách, góp phần quan trọng trong việc điều hành, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Theo dõi, giám sát lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua camera giám sát tại UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong
Theo dõi, giám sát lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua camera giám sát tại UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong

Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ

Đẩy mạnh CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện miền núi Quế Phong tập trung thực hiện, xem đây là giải pháp tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Một trong những biện pháp mà huyện áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, sửa đổi lề lối làm việc cho cán bộ, nhân viên trong thời gian qua là việc gắn camera giám sát, điển hình là cơ quan UBND huyện và UBND thị trấn Kim Sơn.

Ông Hoàng Trung Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn cho biết: Là trung tâm của huyện, những năm qua, địa phương đã quan tâm thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn. Sau 2 năm đưa hệ thống camera lắp đặt tại phòng làm việc đã ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tại cơ sở, nhất là công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, an ninh trật tự, công tác giải tỏa hành lang vỉa hè, văn minh đô thị và vệ sinh môi trường.

Còn tại cơ quan UBND huyện, hệ thống camera giám sát được gắn tại 4 vị trí, gồm cổng ra vào, nhà để xe, bộ phận một cửa và phòng tiếp dân. Hệ thống này đươc kết nối máy chủ qua các màn hình theo dõi ở phòng làm việc của các đồng chí Chủ tịch, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nội vụ.

Theo ông Phan Trọng Dũng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Quế Phong, thực hiện Quyết định 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành Đề án đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020, ngày 6/6/2016, UBND huyện đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch 73 để triển khai thực hiện nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực và hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch được thực hiện ở các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Trong đó, cải cách TTHC phấn đấu cắt giảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền quy định của UBND huyện gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; công bố 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND cấp xã; 100% TTHC ở các cấp phải được niêm yết công khai đúng quy định; đến năm 2020, có 100% TTHC được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian quy định; rút ngắn từ 20% đến 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, tài nguyên và môi trường, thuế, bảo hiểm xã hội...

Mỗi địa phương mỗi cách làm nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong đề án CCHC mà Chỉnh phủ và tỉnh ban hành. Tại huyện Nghi Lộc, xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất trong giải quyết các quyền lợi cho nhân dân và các tổ chức, góp phần tạo môi trường thu hút đầu tư, thời gian qua, huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, nhất là trong việc rút ngắn TTHC, nâng cao đạo đức công vụ. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh cũng như vướng mắc liên quan các lĩnh vực nổi cộm như quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị toàn huyện đã chú trọng xây dựng, thực hiện mô hình “Phong cách hành chính gần dân”, “Cải cách TTHC nhanh gọn”, xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu gây phiền hà đối với nhân dân; xây dựng các cơ chế, chính sách, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn.

Ở huyện miền núi Con Cuông, thời gian qua đang nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính thật sự dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả.

Theo ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện, để thực hiện mục tiêu này, huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai một cách tích cực, đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện đã từng bước có nhiều chuyển biến; việc công khai các TTHC, triển khai cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin và Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 vào hoạt động đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết cho các tổ chức và người dân. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin, sự hài lòng của nhân dân vào bộ máy Nhà nước ở cơ sở.

CCHC gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, cơ quan thường trực về CCHC tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, các nội dung về công tác CCHC trên các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công được cơ quan hành chính, các cơ quan Đảng, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp thực hiện khá hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành triển khai kế hoạch CCHC chậm, tỉ lệ thủ tục hành chính áp dụng theo cơ chế một cửa thấp; việc xử lý, giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức ở một số lĩnh vực công việc còn chậm, có nơi còn để kéo dài; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa phổ biến; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số đơn vị còn chưa nghiêm, thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở chưa đầy đủ…

Do đó, để thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC trong năm 2017 và những năm tiếp theo, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp nâng cao trách nhiệm thực hiện CCHC; rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định; kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, nhằm đáp ứng nhiệm vụ cũng như thực tiễn công tác của các ngành, địa phương. Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện CCHC phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao kỷ cương CCHC, chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, xác định trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức....

Để công tác CCHC từ cơ sở tạo được sự chuyển biến, hướng tới bộ máy chính quyền công khai, minh bạch và hành động, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, nhất là các địa phương cần tập trung giải quyết những hạn chế, nâng cao năng lực tham mưu xây dựng kế hoạch ban hành văn bản; triển khai sắp xếp, cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Bên cạnh đó, cần kịp thời công bố, niêm yết công khai đúng quy định; đồng thời có hình thức xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức khi phát hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số CCHC.

.

Xuân Thống

.