Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201702/xay-dung-phong-cach-nguoi-cand-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-725122/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201702/xay-dung-phong-cach-nguoi-cand-ban-linh-nhan-van-vi-nhan-dan-phuc-vu-725122/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/02/2017, 14:33 [GMT+7]

'Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ'

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng.

Toàn cảnh buổi lễ phát động
Toàn cảnh buổi lễ phát động

Nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động do Bộ Công an phát động, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định 7 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả, đó là: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn CBCS Công an Hà Tĩnh học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Xây dựng thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS Công an Hà Tĩnh.

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của CBCS. Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, tác phong, tinh thần, trách nhiệm của CBCS.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Qua Cuộc vận động nhằm tăng cường giáo dục cho CBCS về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân… Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn thể CBCS trong lực lượng Công an Hà Tĩnh trong xây dựng phong cách, hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

.

VH - AC

.