Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201605/thanh-tra-cong-an-tinh-nghe-an-tang-cuong-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tiep-cong-dan-679426/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201605/thanh-tra-cong-an-tinh-nghe-an-tang-cuong-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tiep-cong-dan-679426/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 27/05/2016, 08:21 [GMT+7]
Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

(Congannghean.vn)-Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; để triển khai trong lực lượng Công an Nghệ An, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 197/KH-CAT-PV24 ngày 7/11/2014.

Theo đó, Thanh tra được giao nhiệm vụ chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

Đội Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đang xử lý đơn của công dân
Đội Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đang xử lý đơn của công dân

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, trong đó trọng tâm là các biện pháp như: Quan tâm rà soát, nắm chắc diễn biến tình hình khiếu kiện ở địa phương, lĩnh vực được giao phụ trách; chủ động phương án tham gia xử lý tình huống khiếu kiện phức tạp, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng xấu lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động người dân khiếu kiện có hành động quá khích, gây phức tạp về ANTT; hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, bố trí đủ cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu phân loại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Điều lệnh Công an nhân dân và Quyết định số 1057/QĐ-CAT-PV24 ngày 25/11/2011 của Giám đốc Công an tỉnh; giải quyết nhanh chóng, đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, trách nhiệm của đơn vị; tiến hành thụ lý, giải quyết và công khai kết quả theo đúng quy định.

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ dự kiến tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, đã kịp thời phối hợp tham mưu xử lý, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với cơ quan chức năng các cấp giải quyết tốt các vụ việc hình sự, hành chính, dân sự mới xảy ra ở cơ sở, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến các vụ việc, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện tập thể, phức tạp, kéo dài, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn; từ đó tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, có hiệu quả. Xây dựng, bổ sung kế hoạch, phương án xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, nhất là khi xảy ra tại cơ quan Đảng, HĐND, UBND các cấp.

Cơ quan điều tra Công an các cấp phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân cùng cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các hành động quá khích lợi dụng khiếu kiện để gây rối trật tự công cộng, hoạt động chống chế độ, chống người thi hành công vụ tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền.

Trụ sở tiếp dân Công an tỉnh được bố trí khang trang, lịch sự, công khai nội quy tiếp công dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; lịch, cán bộ tham gia tiếp công dân; có các phương tiện thiết bị, như: Tủ sách pháp luật, camera giám sát, máy tính, máy in…

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Thanh tra Công an tỉnh tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tốt. Từ ngày 15/11/2014 đến nay, thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Thanh tra Công an tỉnh đã chủ trì hoặc giúp Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân 223 trường hợp, 246 lượt công dân tại trụ sở tiếp dân Công an tỉnh; tham gia tiếp dân tại Hội đồng tiếp dân tỉnh 451 trường hợp, 486 lượt công dân.

Ngoài ra còn tham gia Tổ tiếp công dân do tỉnh thành lập phục vụ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tham gia tiếp dân theo chế độ tiếp công dân của Giám đốc Công an tỉnh là đại biểu nhân dân tại địa bàn ứng cử theo quy định của HĐND tỉnh.

.

Thiếu tá Chu Đăng Phan, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh

.