Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201604/muc-binh-quan-tien-luong-thang-dong-bhxh-de-tinh-luong-huu-674774/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201604/muc-binh-quan-tien-luong-thang-dong-bhxh-de-tinh-luong-huu-674774/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 29/04/2016, 09:23 [GMT+7]

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu

Chi trả lương hưu tại các địa phương. Ảnh minh họa
Chi trả lương hưu tại các địa phương. Ảnh minh họa

Ông Phạm Quê (tỉnh Quảng Nam) sinh năm 1954, có 17 năm đóng BHXH bắt buộc, đến cuối năm 2014 ông đủ tuổi nghỉ hưu và bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm đóng BHXH. 

Ông Quê hỏi, khi tính lương hưu, trường hợp của ông có áp dụng mức bình quân lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu theo Điểm b, Khoản 1, Điều 9 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Phạm Quê như sau:

Về tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: Do ông có thời gian đóng BHXH bắt buộc dưới 20 năm, sau đó ông tham gia BHXH tự nguyện và đủ 20 năm đóng BHXH thì khi giải quyết chế độ hưu trí, cách tính mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH căn cứ vào Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ theo công thức:

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

x

Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc + Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện
Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc

+

Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện

Trong đó:

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật BHXH.

- Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định này.”

Nội dung ông nêu về việc tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được thực hiện đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì với người bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Do ông không nêu rõ thời gian tham gia BHXH bắt buộc của ông có thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hay không nên BHXH Việt Nam chưa đủ căn cứ để trả lời ông về nội dung này. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH địa phương và cung cấp hồ sơ để được trả lời cụ thể.

.

Nguồn: Chinhphu.vn