Thứ Ba, 18/08/2020, 07:47 [GMT+7]

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Đi vào cuộc sống và hướng về cơ sở

(Congannghean.vn)-Thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đồng thời tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an Nghệ An đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và liên tục lập nhiều thành tích xuất sắc. Với sự đóng góp to lớn của Công an tỉnh nhà trong 15 năm qua (19/8/2005 - 19/8/2020), Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã khẳng định được vai trò, đóng góp quan trọng của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; đồng thời, các thế hệ CBCS đã phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các điển hình                  trong công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn TX Thái Hòa
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn TX Thái Hòa
Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức 
 
Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp đã tác động đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Thông qua tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú đã làm chuyển biến nhận thức về ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm ANTT ở cơ sở, xây dựng lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nói riêng. 
 
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đã tham mưu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng...; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về công tác bảo đảm ANTT, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chỉ đạo tổ chức, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
Hàng năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; các địa phương tổ chức với nhiều hoạt động phần lễ, phần hội phong phú, đa dạng. Phần lễ với các hoạt động gặp mặt, ôn lại truyền thống, biểu dương, trao thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm ANTT. Phần hội được tổ chức sôi động với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ như: Hội diễn văn nghệ quần chúng, ca múa nhạc, các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, diễn tập phòng, chống cháy, nổ, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thi tìm hiểu pháp luật về ANTT..., tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là ngày hội của nhân dân.
Lực lượng Công an cơ sở phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Lực lượng Công an cơ sở phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến 
 
Trong 15 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã thường xuyên làm tốt và ngày càng nâng cao hơn chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện các chủ trương lớn về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới với nhiều cách làm hay, giải pháp hiệu quả để xây dựng, củng cố phong trào. Qua đó, góp phần từng bước đưa phong trào tự quản ở cơ sở ngày càng thực chất, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân và các tổ chức quần chúng xã hội tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 
 
Theo số liệu thống kê, từ năm 2005 - 2020, trên địa bàn tỉnh có hơn 500 mô hình được củng cố, xây dựng và đưa vào hoạt động. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng mới 17 loại mô hình, trong đó có 7 loại mô hình mới tại địa bàn vùng giáo được nhân rộng ra 417 địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; 3 loại mô hình mới vùng miền núi, biên giới, dân tộc được nhân rộng ra 38 địa bàn dân cư và nhiều mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp trường học phát huy hiệu quả tích cực… Trong 3 năm (từ 2017 - 2019), đơn vị đã tham mưu đắc lực, hiệu quả cho Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo đề xuất và được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc 7 mô hình, trong đó có 5 mô hình vùng giáo, 1 mô hình vùng miền núi, dân tộc, 1 mô hình phòng, chống tội phạm. Nhiều mô hình có sức lan toả, được UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, được nhiều địa phương trong tỉnh tham khảo, triển khai trên địa bàn. Đây là kết quả mang tính đột phá, thể hiện tính năng động, sáng tạo trong cách thức tham mưu, tổ chức triển khai công tác xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm và chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT đối với các xã trọng điểm phức tạp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Quá trình triển khai, thực hiện đã lồng ghép chặt chẽ với thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các đề án trong Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quy định của Bộ Công an và UBND tỉnh về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT… 
 
Có thể khẳng định, sau 15 năm thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nền móng vững chắc trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
.

Ngọc Anh

.