Chủ Nhật, 10/11/2019, 09:57 [GMT+7]

Phát huy đoàn kết lương giáo

(Congannghean.vn)-Trong quá trình lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, Nghệ An luôn quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo; nhiều đồng bào công giáo đã khắc ghi và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”.

Nhiều làng quê khang trang được dựng xây nhờ tình gắn kết lương giáo
Nhiều làng quê khang trang được dựng xây nhờ tình gắn kết lương giáo

Cộng đoàn giáo dân Nghệ An, trong suốt tiến trình lịch sử cũng như những năm qua đã tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, cùng đồng sức, đồng lòng góp phần xây dựng quê hương, giáo họ ngày càng văn minh, giàu mạnh. Nhiều xứ họ, khu dân cư đã đi sâu phát động xây dựng phong trào xứ họ trở thành khu dân cư an toàn, làm chủ, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều tổ hòa giải, tổ tự quản đã phát huy tốt trách nhiệm của mình với cộng đồng dân cư. Một số người lầm lỗi được cộng đồng dân cư và các cơ quan, ngành giáo dục tạo điều kiện để hòa nhập cộng đồng.

Nhiều năm qua, cộng đoàn giáo dân toàn tỉnh đã luôn tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, luôn coi việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Cộng đoàn giáo dân cùng nhau có trách nhiệm chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh, Nghị định của Nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 50 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong đồng bào theo đạo Công giáo...

Cùng nhau xây dựng và thực hiện tốt các nội quy, quy ước, hương ước nhằm thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với xã hội, làm tròn bổn phận của cộng đoàn giáo dân và Giáo hội. Triển khai Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo cùng với cấp ủy, các ban, ngành ở các địa phương bàn bạc, tìm ra những giải pháp xây dựng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ ANTT, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Như tại Giáo xứ Bến Đén, thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, từ năm 2000 - 2016 cùng với kinh phí của các cấp chính quyền và UBMT các cấp, bà con giáo dân đã xây dựng 4 nhà đại đoàn kết giá trị hàng trăm triệu đồng và gần 300 ngày công, ủng hộ bão lũ Quảng Bình và Hà Tĩnh trên 160 triệu đồng và 4 tấn gạo và hàng nghìn gói mì tôm. Hàng năm, cứ vào dịp Tết cổ truyền, bà con trong toàn xứ đều chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng vật chất và động viên tinh thần. Bên cạnh đó, Hội đồng mục vụ tổ chức vận động bà con tháo dỡ tường rào, góp tiền của, dồn điền, đổi thửa, làm thủy lợi nội đồng, hiến đất để mở rộng đường  cho xe vào thu mua các sản phẩm nông nghiệp cũng như tạo điều kiện cho các lọại máy cơ giới hóa vào đồng ruộng.

Bà con đoàn kết, gắn bó, tạo động lực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều mô hình phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hình thành ở khắp các làng quê, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. Hội đồng mục vụ các giáo họ đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận các khối và Ủy ban MTTQ nắm bắt thông tin, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về tín ngưỡng. Đến nay, với sự quan tâm của các cấp chính quyền và nỗ lực của chính đồng bào Công giáo, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện và nâng cao; nhiều xứ, họ đạo đã trở thành điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 09/CTBCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an và Chỉ thị 172/CTUBND-NC của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều xứ họ, khu dân cư đã huy động hàng chục nghìn ngày công, đóng góp hàng chục tỉ đồng cùng với nguyên, vật liệu, tự nguyện giải phóng mặt bằng... phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi khác góp phần làm cho bộ mặt quê hương, xứ họ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhiều gia đình có xe hơi vừa phục vụ gia đình vừa phát triển kinh tế, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần vào thành tích chung xây dựng nông thôn mới của cả tỉnh.

.

Tuệ Trang

.