Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/cong-an-tp-vinh-tinh-nghe-an-quyet-tam-giu-vung-danh-hieu-thi-dua-cua-bo-cong-an-735903/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/cong-an-tp-vinh-tinh-nghe-an-quyet-tam-giu-vung-danh-hieu-thi-dua-cua-bo-cong-an-735903/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quyết tâm giữ vững danh hiệu thi đua của Bộ Công an - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 05/05/2017, 09:04 [GMT+7]
Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Quyết tâm giữ vững danh hiệu thi đua của Bộ Công an

(Congannghean.vn)-Thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ" do Bộ Công an phát động, Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Vinh đã phân công chỉ huy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Cuộc vận động và tổ chức sơ kết, đánh giá phân loại thi đua, khen thưởng. Qua đó, khắc phục những tồn tại, chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành điều lệnh, nội vụ, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, không để xảy ra sai phạm, biểu hiện tiêu cực trong CBCS, Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP Vinh cho biết.

Đồng chí Bí thư chi bộ Đội An ninh Công an TP Vinh quán triệt nội dung Nghị  quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong sinh hoạt chi bộ
Đồng chí Bí thư chi bộ Đội An ninh Công an TP Vinh quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong sinh hoạt chi bộ

Thời gian qua, Công an TP Vinh luôn là đơn vị đi đầu trong công tác điều tra, khám phá các vụ án; công tác xây dựng lực lượng, tinh thần phục vụ nhân dân tại “Bộ phận một cửa”; công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT... Đó là kết quả việc triển khai các cuộc vận động lớn của Bộ Công an, nhất là Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

Sau khi ký cam kết thi đua, 100% CBCS đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Hầu hết các vụ trọng án, án thường, các chuyên án ma túy lớn đều được điều tra, khám phá. CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ. Đặc biệt là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc quy chế của đơn vị, lấy hiệu quả công tác, chiến đấu làm thước đo tiêu chí hành động.

Hàng tháng, các đội nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt, đánh giá, phân loại thi đua cụ thể, giúp chỉ huy đơn vị có hình thức khen thưởng, động viên khích lệ đối với tập thể, cá nhân có thành tích; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục. Vì vậy, 100% CBCS đơn vị đều tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, tại “Bộ phận một cửa”, mặc dù công việc rất áp lực nhưng CBCS luôn hòa nhã, vui vẻ, tất cả vì nhân dân phục vụ. Nhiều đồng chí còn nhận thêm việc, làm thêm giờ với khẩu hiệu: “Hết việc mới hết giờ” và duy trì “Ngày thứ bảy vì dân”.

Để tạo thành một khối thống nhất, hài hòa trong chỉ đạo giữa cấp ủy, chỉ huy và CBCS, lãnh đạo Công an thành phố luôn coi trọng và phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn. Đặc biệt, trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tiến hành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các chi bộ, cán bộ, đảng viên theo quy định trên tinh thần xây dựng.

Theo đó, cán bộ đảng viên đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đặc biệt là ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và cấp ủy, chỉ huy.  

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, ngoài siết chặt tính kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị còn xây dựng lễ tiết, tác phong, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm của CBCS trong toàn đơn vị. Theo đó, các đội nghiệp vụ và từng cá nhân đã đề ra tiêu chí thi đua, thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác, lấy đó làm cơ sở bình xét thi đua hàng tháng và cuối năm; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng phản động, chống đối; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, quyết tâm giữ vững danh hiệu “Đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở” của Bộ Công an.

.

Hữu Trọng

.