Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/cong-an-huyen-dien-chau-tinh-nghe-an-siet-chat-ky-cuong-ky-luat-de-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-735290/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/cong-an-huyen-dien-chau-tinh-nghe-an-siet-chat-ky-cuong-ky-luat-de-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-735290/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Siết chặt kỷ cương, kỷ luật để nâng cao hiệu quả công tác - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/05/2017, 08:44 [GMT+7]
Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật để nâng cao hiệu quả công tác

(Congannghean.vn)-Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, nội vụ; xây dựng lễ tiết tác phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” cho CBCS trong đơn vị; đặc biệt là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhằm ngăn chặn biểu hiện suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Diễn Châu quán triệt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng viên trong đội ngũ cốt cán
Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Diễn Châu quán triệt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng viên trong đội ngũ cốt cán

Có thể khẳng định rằng, trong 2 năm qua, Công an huyện Diễn Châu đã thực hiện nghiêm túc nội dung các cuộc vận động lớn của Bộ Công an. 100% CBCS Công an huyện đã lấy nội dung các cuộc vận động làm tiêu chí hàng đầu trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Hàng tháng, quý, Ban chỉ đạo tổ chức buổi họp chuyên đề về nội dung của các cuộc vận động để đánh giá kết quả, lấy đó làm cơ sở cho việc bình xét, phân loại thi đua tháng, quý và cả năm. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi CBCS, gắn với việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đột xuất trong thực hiện cuộc vận động. Đây là động lực nhằm thúc đẩy các tập thể, cá nhân ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và XDLL.

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành nội dung các cuộc vận động, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh về lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, về quy trình, quy chế, chế độ công tác, qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCS. Nhờ đó, trong 2 năm qua, việc trển khai nội dung các cuộc vận động lớn tại Công an huyện Diễn Châu đã thực sự đi vào cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn vị đã bổ sung sửa đổi các nội quy, quy chế trong các hoạt động về quản lý hành chính, ATGT và điều tra xử lý tội phạm. Với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã nghiên cứu, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai đa dạng các hình thức phục vụ nhân dân như duy trì “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân”, làm thủ tục cấp phát CMND tại các xã, thị trấn, trường học xa trung tâm huyện hoặc tại nhà cho các đối tượng chính sách, người già, người tàn tật…

"Nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin" đó là tư tưởng thông suốt của CBCS trong việc triển khai nội dung lớn của các cuộc vận động. Thông qua đó, giúp cho lực lượng Công an huyện ngày một chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, lề lối làm việc", Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), ngoài siết chặt tính kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng lễ tiết, tác phong, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong toàn đơn vị, Công an huyện Diễn Châu còn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đặc biệt là ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm trong công việc; không để xảy ra biểu hiện sai phạm, tiêu cực trong đơn vị.

Lãnh đạo Công an huyện đã nghiêm túc nhắc nhở, phê bình trước đơn vị và hạ loại thi đua đối với CBCS chưa thực sự gương mẫu hoặc vi phạm nội dung thi đua nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy chế của đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động cho mỗi CBCS, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn; phấn đấu tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017, Công an huyện Diễn Châu được Hội đồng thi đua Công an tỉnh tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".

.

Hữu Trọng

.