Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201704/cong-an-tx-thai-hoa-tinh-nghe-an-siet-chat-ky-cuong-ky-luat-theo-tinh-than-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-734079/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201704/cong-an-tx-thai-hoa-tinh-nghe-an-siet-chat-ky-cuong-ky-luat-theo-tinh-than-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-734079/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 24/04/2017, 08:41 [GMT+7]
Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

(Congannghean.vn)-Để tiếp tục thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ", lãnh đạo Công an TX Thái Hòa đã siết chặt tính kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng lễ tiết, tác phong, nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Thái Hòa tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Thái Hòa tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Trong những năm qua, Công an TX Thái Hòa đã tổ chức triển khai bài bản, khoa học, có hiệu quả nội dung các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an. 100% CBCS lấy nội dung cuộc vận động làm tiêu chí thực hiện trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Để chứng minh giữa lời nói đi đôi với việc làm của CBCS, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị giao cho các đội nghiệp vụ hàng tháng, quý phải tổ chức họp bàn đánh giá, phân loại thi đua một cách cụ thể, khách quan, qua đó giúp chỉ huy đơn vị đánh giá đúng, sát với phong trào thi đua của tập thể, cá nhân để có hình thức khen thưởng, động viên khích lệ phong trào thi đua; không phô trương hình thức. Vì vậy, CBCS công tác tại các đội nghiệp vụ và Công an các phường đều tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, tại “Bộ phận một cửa” Công an thị xã, mặc dù số lượng người dân đến làm việc ngày càng đông, trong khi quân số biên chế thiếu, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, CBCS luôn tận tụy với công việc, có thái độ hòa nhã, vui vẻ, tất cả vì nhân dân phục vụ. Nhiều cán bộ nữ đã sắp xếp công việc gia đình hợp lý, nhận thêm việc, làm thêm giờ; hoặc hết việc mới hết giờ và thực hiện “Ngày chủ nhật vì dân”.

Để phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, mới đây, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa đã siết chặt tính kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng lễ tiết, tác phong, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong toàn đơn vị.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết số 4 (Khóa XII) gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên theo quy định, trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đặc biệt là ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Đối với người đứng đầu đơn vị phải đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm.

“Trong mỗi lần sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn nhắc nhở CBCS phải thực hiện nghiêm túc nội dung cuộc vận động lớn của Bộ Công an; chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ; lấy hiệu quả, chất lượng công tác đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, lực lượng Công an thị xã phải chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, có tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân. Đó là nhân tố hình thành sức mạnh đoàn kết trong đơn vị, là tư tưởng thông suốt của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong chỉ đạo điều hành trong thời gian tới”, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa cho biết.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Công an TX Thái Hòa đã nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác phê và tự phê, siết chặt kỷ luật Đảng; tính kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh. Đây là dịp để nâng cao phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như ý thức, trách nhiệm của tập thể chỉ huy đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành, xây dựng tác phong, lối sống, quy trình, quy chế làm việc của đơn vị; chế độ công tác, ứng xử có văn hóa của CBCS trong đơn vị và ngoài xã hội, góp phần xây dựng Công an TX Thái Hòa vững mạnh toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

.

Hữu Trọng

.