Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201704/cong-an-nghe-an-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-trung-uong-4-ngay-tu-nhung-ngay-dau-733279/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201704/cong-an-nghe-an-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-trung-uong-4-ngay-tu-nhung-ngay-dau-733279/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 ngay từ những ngày đầu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 19/04/2017, 08:26 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 ngay từ những ngày đầu

(Congannghean.vn)-Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (dưới đây gọi chung là Nghị quyết) là nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa việc thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Điều này thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, mỗi tổ chức, cá nhân tự soi mình để suy ngẫm và hành động vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng.

 Công an Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an       và Tỉnh ủy Nghệ An trong việc xây dựng lực lượng,                         đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Công an Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Nghệ An trong việc xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Sau khi Nghị quyết được ban hành và nhận được các kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn triển khai thực hiện của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tham mưu, giúp việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn để tổ chức thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh với quyết tâm mạnh mẽ, chủ động và sáng tạo. Để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã xác định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong năm 2017. 
 
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt kiểm điểm lần này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc, chặt chẽ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 513-KH/ĐUCA về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Sau Hội nghị quán triệt, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 539-KH/ĐUCA, Chương trình hành động số 544-CTr/ĐUCA và Hướng dẫn số 541-HD/ĐUCA hướng dẫn Đề cương báo cáo kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân kèm theo bản cam kết thực hiện; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập Bộ phận thường trực và Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết; thành lập các tổ công tác do các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc làm tổ trưởng, chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm ở các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và phối hợp với các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo kiểm điểm tại các Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã.
 
Để việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết có chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gợi ý nội dung kiểm điểm đối với một số tập thể, nhất là những nơi có vấn đề cần liên hệ kiểm điểm.
 
Trong quá trình chỉ đạo, một số nội dung được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm quán triệt là: Mọi cán bộ, đảng viên phải bám sát tinh thần, nội dung Nghị quyết để liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu; tiến hành từ trên xuống; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; ở từng cấp phải xác định được trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, nói ít làm nhiều; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ, đặc biệt không để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội lợi dụng, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm; đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy, chi ủy, chi bộ.
 
Bên cạnh việc quán triệt sâu sắc 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện 2 nhóm giải pháp mà Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra trong Chương trình hành động: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong lực lượng Công an Nghệ An; (2) Thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng 2 nhóm nhiệm vụ nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong Quý I và cả năm 2017:

 

Một là, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT-TW, Quy định số 55-QĐ-TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. 

 
Hai là, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đảng viên, CBCS lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được phân công để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, hoặc có quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự, đối tượng xấu ngoài xã hội.
 
Ba là, chấp hành nghiêm quy định của Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ; chấm dứt việc lựa chọn cán bộ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm cán bộ không theo cơ cấu, số lượng, quy hoạch, có giải pháp cụ thể để chọn được người có tài, có đức, không vì người nhà, vì quen biết, hình thành “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ; dừng ngay việc bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy vượt cơ cấu.
 
Bốn là, hoạt động báo chí trong Công an Nghệ An phải thực sự gương mẫu, đi đầu, là cơ sở cho hoạt động báo chí trong tuyên truyền chính thống. Có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là thông tin trên mạng internet; phát huy hiệu quả các cơ quan thông tin, báo chí của lực lượng Công an Nghệ An. Mở chuyên mục “Đấu tranh chống diễn biến hòa bình” trên Báo Công an Nghệ An, truyền hình An ninh Nghệ An để chủ động thông tin, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, bảo vệ uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.
 
Năm là, kiên quyết xử lý nghiêm và có biện pháp khắc phục ngay những biểu hiện sai phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; trong lĩnh vực thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; trong lĩnh vực tài chính, hậu cần; trong công tác xây dựng lực lượng, tổ chức, cán bộ như đã nêu trên.
 
Sáu là, tập trung rà soát, chấn chỉnh Công an một số đơn vị, địa phương có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra tình hình phức tạp, hoặc có nhiều biểu hiện sai phạm trong các lĩnh vực như đã nêu trên; đồng thời, xử lý trách nhiệm của cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị để xảy ra sai phạm.
 
Bảy là, giao cho Công an các đơn vị, địa phương quản lý, điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được phân bổ hàng năm; không cấp bổ sung vì bất kỳ lý do gì (ngoại trừ thiên tai, có biến động lớn về ANTT và vượt quá khả năng nguồn dự phòng ngân sách của các đơn vị, địa phương). Hướng dẫn thực hiện việc trả lương, các khoản thanh toán cá nhân qua tài khoản; thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Sau khi hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Bản kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh được lấy ý kiến góp ý của Công an các đơn vị, địa phương, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các đoàn thể quần chúng.
 
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh được tiến hành trong 1 ngày, có sự chỉ đạo, giám sát của Tổ công tác Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng. Hội nghị đảm bảo đúng quy trình, quy định của cấp trên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy điều hành thảo luận tập trung, dân chủ, đúng nguyên tắc, có gợi mở, nêu vấn đề, hướng vào những nội dung trọng tâm cần thảo luận và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Một số vấn đề nổi cộm mà đảng viên, CBCS, nhân dân quan tâm đều được đặt ra, phân tích, mổ xẻ khá sâu sắc. Không khí thảo luận, góp ý tự phê bình và phê bình đoàn kết, xây dựng, thẳng thắn và chân thành. Tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đều phát biểu góp ý cho tập thể và cá nhân. 
 
Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nhận diện trong Đảng bộ Công an Nghệ An 14/27 biểu hiện, trong đó nhóm 1 có 6 biểu hiện, nhóm 2 có 8 biểu hiện, tuy nhiên các biểu hiện suy thoái ở mức độ chưa nghiêm trọng. Trong Đảng bộ Công an tỉnh không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tự nhận diện có 4 biểu hiện trong đó nhóm 1 có 3 biểu hiện, nhóm 2 có 1 biểu hiện, không có biểu hiện liên quan đến “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như cá nhân từng đồng chí đều tự nhận trách nhiệm đối với những biểu hiện trong Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An. Tổ công tác của Tỉnh ủy đánh giá cao quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. 
 
Sau kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch đề ra 3 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ và 5 giải pháp, nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để khắc phục; đồng thời, cam kết luôn thực sự gương mẫu, thực sự đoàn kết thống nhất, đặt lợi ích của Đảng lên trên lợi ích cá nhân, hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân; giáo dục gia đình, vợ con, người thân, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Từng đồng chí thực hành tự phê bình, phê bình thẳng thắn, khắc phục ngay tình trạng nể nang, né tránh; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Quá trình kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã có tác dụng nêu bài học, cách làm cho cấp dưới, có tác động lan tỏa, định hướng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm ở cấp cơ sở nói riêng, trong toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An nói chung. Sau kiểm điểm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh bắt tay ngay vào việc chỉ đạo các tổ công tác tiến hành kiểm điểm tại cơ sở với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng cao nhất. 
 
Sau một thời gian triển khai thực hiện, với sự vào cuộc chủ động, tích cực và quyết tâm chính trị cao; sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của CBCS, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Đảng bộ và toàn lực lượng đã tổ chức quán triệt Nghị quyết; hầu hết các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công an huyện, thành, thị đã nghiêm túc triển khai theo đúng tinh thần dân chủ, đoàn kết, không để xảy ra những điểm “nóng” khó tháo gỡ. Đến hết ngày 31/3/2017 đã có 34/34 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các đoàn thể quần chúng và 21/21 Đảng bộ Công an huyện, thành, thị hoàn thành kiểm điểm, được đánh giá đạt yêu cầu.
 
Hầu hết các tập thể, cá nhân đều nghiêm túc, thẳng thắn nhận diện các biểu hiện, tồn tại của mình, chỉ tên, chỉ việc cụ thể trong quá trình nhận diện. Sau kiểm điểm, các đơn vị cơ sở xây dựng ngay kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ hơn, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ cam kết thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình kiểm điểm, 4 Đảng bộ Công an huyện, thành, thị và 17 Đảng bộ, chi bộ cơ sở có những khuyết điểm, tồn tại cần phải báo cáo giải trình đều nghiêm túc nhận khuyết điểm, nhận rõ trách nhiệm để sửa chữa và có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. 
 
Cái được lớn nhất sau kiểm điểm là tăng cường hơn sức mạnh đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ; kỷ cương, kỷ luật trong từng đơn vị được siết chặt; tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ rệt. Toàn Đảng bộ, từ tỉnh đến cơ sở đã và đang thể hiện một quyết tâm chính trị mới trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được tuy mới chỉ là bước đầu, nhưng đã tiếp thêm sức mạnh động viên, cổ vũ đảng viên, CBCS thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đã đề ra, với quyết tâm chính trị: "Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn".
.

Đại tá, PGS,TS. Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

.