Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201704/phong-tai-chinh-cong-an-nghe-an-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-cong-tac-tai-chinh-732965/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201704/phong-tai-chinh-cong-an-nghe-an-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-cong-tac-tai-chinh-732965/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tài chính - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 17/04/2017, 09:28 [GMT+7]
Phòng Tài chính Công an Nghệ An

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tài chính

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, trước những khó khăn chung của cả nước, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nguồn lực tài chính cần thiết phục vụ cho các hoạt động chiến đấu, công tác, xây dựng lực lượng của Công an Nghệ An luôn được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu, góp phần thực hiện tốt công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng.
 
Thấm nhuần lời căn dặn của Bác: "Việc chi tiêu tài chính phải công khai, sổ sách phải minh bạch và thật thà, kế toán tiền bạc phải hết sức tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô", trong những năm gần đây, Phòng Tài chính Công an Nghệ An đã thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách của Công an tỉnh Nghệ An; xây dựng kế hoạch phân bổ, quản lý và điều hành ngân sách hợp lý, công khai, minh bạch trên cơ sở tính chất nhiệm vụ của lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương; ưu tiên cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu, lĩnh vực, địa bàn khó khăn.
Cán bộ Phòng Tài chính hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn cho sinh viên thực tập
Cán bộ Phòng Tài chính hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn cho sinh viên thực tập
Đặc biệt, được sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an, hỗ trợ của UBND tỉnh, Công an Nghệ An đã tranh thủ các nguồn kinh phí, tạo tiềm lực phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, đáp ứng kịp thời tình hình khó khăn về kinh phí, đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Cùng với nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm trên, trong năm qua, cán bộ chiến sỹ Phòng Tài chính triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác tài chính trong Công an nhân dân. 
 
"Song song với nhiệm vụ trên, đơn vị đã rà soát việc quản lý, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; cắt giảm các nguồn chi tiêu không cần thiết, hạn chế đầu tư công. Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ trong quản lý tài chính, ngân sách; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bằng các quy chế, nguyên tắc, quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật trên lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như đầu tư xây dựng cơ bản, duy tu sửa chữa", Đại tá Đặng Minh Đức, Trưởng phòng Tài chính Công an Nghệ An nhấn mạnh.
 
Đặc biệt, trong 2 năm qua, đơn vị đã tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, sử dụng ngân sách phân bổ đúng mục đích, định mức, chế độ chính sách của Nhà nước, của Bộ Công an quy định. Quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí được cấp, không để xảy ra thất thoát, sai sót lớn, chủ yếu là trong công tác thực hiện các dự án, trong xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư. Đặc biệt là đảm bảo kinh phí, đáp ứng kịp thời, tốt nhất các yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo Công an tỉnh như thiên tai, bão lụt, các “điểm nóng” về ANTT. Kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng định mức chế độ, chính sách, tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát, sai sót lớn...  
 
Thời gian tới, Phòng Tài chính Công an Nghệ An sẽ tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về các giải pháp tài chính CAND, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý tài chính công, nhất là đổi mới quy trình, quy chế, phong cách, lề lối làm việc, quản lý tài chính, tài sản, quản lý ngân sách, gắn với việc ứng dụng CNTT; thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế công khai, dân chủ trong quản lý tài chính, thu chi nhân sách. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản lý tài chính, tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an các đơn vị, địa phương khi đến giao dịch tại Công an tỉnh. 
.

Hữu Trọng

.