Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201609/cong-an-nghe-an-chu-trong-cong-tac-tao-nguon-ket-nap-dang-vien-moi-701293/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201609/cong-an-nghe-an-chu-trong-cong-tac-tao-nguon-ket-nap-dang-vien-moi-701293/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 28/09/2016, 14:56 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới

(Congannghean.vn)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển Đảng là: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Các Nghị quyết Đại hội Đảng cũng luôn nhấn mạnh đến công tác này.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt thời gian qua, Công an Nghệ An luôn chú trọng, quan tâm công tác đào tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc tại lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới - Ảnh: Đức Thắng
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc tại lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới - Ảnh: Đức Thắng

Thực hiện chủ trương của Đảng cấp trên và nhận thức rõ việc phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho các tổ chức Đảng, căn cứ vào tình hình thực tế của Công an Nghệ An, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng cấp trên và các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Công an tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, về nhiệm vụ phát triển đảng viên mới nói riêng đến tận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở; đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CBCS về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên mới trong lực lượng CAND, nhất là làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách, quan tâm đối tượng là cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng.

Với cách làm bài bản, thận trọng, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ Công an Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh về công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đã có sự chuyển biến lớn trong tư tưởng, nhận thức và hành động, đảm bảo chặt chẽ về tiêu chuẩn, không định kiến hẹp hòi.

Các Đảng ủy, chi ủy cơ sở cũng như cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã xác định việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực với công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nhờ đó, số lượng đảng viên kết nạp năm sau cao hơn năm trước, chất lượng đảng viên được coi trọng. Sau khi kết nạp, các đảng viên đều thể hiện được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.

Trao thưởng cho các học viên xuất sắc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016
Trao thưởng cho các học viên xuất sắc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016

Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 34 tổ chức cơ sở Đảng với 1.375 đảng viên. Năm 2010, Đảng bộ kết nạp được 52 đảng viên, năm 2011 kết nạp 60 đảng viên. Từ năm 2013 - 2016, đã kết nạp 437 quần chúng vào Đảng, công nhận 295 đảng viên chính thức. Tỉ lệ cơ cấu về độ tuổi giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như chất lượng cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh cơ bản phù hợp, có đủ khả năng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hiệu quả rõ nét nhất là qua công tác phát triển đảng viên mới đã có tác động tích cực, mạnh mẽ đến việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Một số đơn vị đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có đơn vị tạo sự bứt phá mới trong công tác đảm bảo ANTT. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên yên tâm, phấn khởi nhận nhiệm vụ và đã phát huy năng lực, sở trường. Nhiều cán bộ trẻ không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao.

.

Mai Hậu

.