Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201609/10-nam-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-nhieu-mo-hinh-dien-hinh-tien-tien-700759/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201609/10-nam-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-nhieu-mo-hinh-dien-hinh-tien-tien-700759/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
10 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 26/09/2016, 07:31 [GMT+7]

10 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến

(Congannghean.vn)-10 năm qua, việc quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, đã  phát huy vai trò nòng cốt của nhân dân trong việc tham gia đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cán bộ Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Công an xã Châu Cường vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở - Ảnh: Cao Loan
Cán bộ Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Công an xã Châu Cường vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở - Ảnh: Cao Loan

Thực hiện Nghị quyết 09/CP năm 1998 của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 15/6/2004 về “Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn tình hình, nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, giao Công an tỉnh nghiên cứu, xây dựng đề án và quyết định nội dung thiết thực, phù hợp có tính chiến lược để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đảm bảo xây dựng thế trận an ninh ngày càng vững chắc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 12/7/2004, Công an tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 107/2004/NQ về thông qua Đề án thực hiện mục tiêu “3 yên, 3 giảm” (Yên biên giới, yên vùng giáo, yên nông thôn - đô thị; giảm trọng án, giảm địa bàn phức tạp về ma túy, giảm tai nạn giao thông).

Để phục vụ công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền ở cơ sở, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (nay là Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh) đã biên soạn tài liệu với đầy đủ các văn bản liên quan đến triển khai thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến cũng như phục vụ cho việc đăng ký và cam kết thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo tổ chức hàng nghìn đợt tuyên truyền, quán triệt thực hiện ở nơi công cộng, trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và khu dân cư.

Mô hình “Dòng họ Lương Đình xã Yên Khê với phong trào tự quản về ANTT” là điển hình của huyện Con Cuông
Mô hình “Dòng họ Lương Đình xã Yên Khê với phong trào tự quản về ANTT” là điển hình của huyện Con Cuông

Với sự vào cuộc đồng bộ và thực hiện quyết liệt, hiệu quả, sau 10 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 34 loại và 928 mô hình, điển hình tiên tiến; gồm 44 mô hình vùng giáo; 66 mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; 163 mô hình câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, PCTP, TNXH; 125 mô hình khối, xóm, bản không có tội phạm và TNXH; 13 mô hình “Tiếng kẻng bình yên”; 99 mô hình “Tuần tra nhân dân”; 17 mô hình “Xã sạch ma túy”; 17 mô hình “Ánh điện thắp sáng”; 166 mô hình “Dòng họ tiêu biểu về ANTT”; 7 mô hình “Nhóm bạn giúp bạn”; 6 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát giác tội phạm”; 2 mô hình “Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người”; 9 mô hình đảm bảo an ninh trường học; 9 mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm”; 23 mô hình “Hội nghị khu dân cư bàn về công tác đảm bảo ANTT”; 24 mô hình “Tổ kinh doanh tự quản về ANTT”; 2 mô hình “Làng quân nhân tự quản”; 23 mô hình đảm bảo ANTT vùng giáp ranh và nhiều mô hình do các tổ chức, đoàn thể Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân quản lý, theo dõi.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ 4 cấp (từ tỉnh, huyện, xã đến cơ sở khối, xóm) nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh phát triển, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia sôi nổi. Các tầng lớp nhân dân đã nhận thức ngày càng rõ hơn về tính cần thiết và trách nhiệm của mỗi công dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều địa phương, cơ quan làm tốt công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến như các huyện, thành phố, thị xã: Vinh, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Tương Dương, Hoàng Mai, Thái Hòa, Quỳ Hợp, Anh Sơn…

Từ gần 5 năm nay, mô hình “Tiếng kẻng bình yên” ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp trở thành “hiệu lệnh” tự giác để người dân tham gia bảo đảm ANTT ở bản, làng
Từ gần 5 năm nay, mô hình “Tiếng kẻng bình yên” ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp trở thành “hiệu lệnh” tự giác để người dân tham gia bảo đảm ANTT ở bản, làng

Có thể thấy, sau 10 năm thực hiện phong trào, thông qua chỉ đạo, thực hiện đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT đã được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm và chiến lược trong nhiều năm; tạo ra cơ chế vận hành thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT từ cấp tỉnh đến cơ sở; phát huy sức mạnh đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT; làm cho vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ngày càng được nâng cao, hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp được tăng cường.

Từ phong trào này, lực lượng Công an trong tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn cơ sở để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức nhân dân tích cực tham gia các nội dung xây dựng mô hình điển hình tiên tiến và tự quản về ANTT; đồng thời, tập trung chỉ đạo đồng bộ các biện pháp công tác để giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình hình, vụ việc phức tạp, nổi cộm xảy ra trên từng địa bàn, từng thời điểm, tạo niềm tin và chỗ dựa cho nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT.

Cùng với đó, quá trình triển khai, thực hiện đã lồng ghép chặt chẽ với thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các đề án trong chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Thông tư 23/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT… Từ đó đã phát huy sức mạnh toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu và lợi ích chính đáng của người dân, được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình tích cực tham gia.

.

Xuân Thống

.