Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201609/cong-an-nghe-an-siet-chat-ky-luat-ky-cuong-dieu-lenh-699585/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201609/cong-an-nghe-an-siet-chat-ky-luat-ky-cuong-dieu-lenh-699585/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/09/2016, 08:50 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh

(Congannghean.vn)-Thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong lực lượng CAND, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, sau khi Giám đốc Công an tỉnh ban hành Công văn số 1111 ngày 20/6/2015 về chấn chỉnh công tác điều lệnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Công an Nghệ An và phát động đợt thi đua thực hiện mục tiêu “5 hơn” theo chủ đề của Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, qua hơn 1 năm thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND trong lực lượng Công an Nghệ An.

 CBCS Công an Nghệ An thực hiện phần kiểm tra tháo lắp súng  - Ảnh: Hồ Hưng
CBCS Công an Nghệ An thực hiện phần kiểm tra tháo lắp súng - Ảnh: Hồ Hưng

Trong lực lượng vũ trang, kỷ luật, kỷ cương được xem là nền tảng của sức mạnh. Có chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện nghiêm quy chế; lãnh đạo đơn vị có gương mẫu, công bằng, cán bộ có chuyên cần, trách nhiệm thì nội bộ mới đoàn kết, mệnh lệnh người chỉ huy ban ra mới được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, công việc mới thông suốt, đơn vị mới mạnh. Nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng và bức thiết hơn trong tình hình hiện nay. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh được Công an Nghệ An cụ thể bằng nhiều nội dung, kế hoạch, chương trình hành động.

Ngày 9/6/2016, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa trong Công an Nghệ An. Đây là 1 trong 4 Nghị quyết mà Đảng ủy chọn để ban hành nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện trong suốt nhiệm kỳ từ nay đến năm 2020.

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động 199 nhằm quy chuẩn hóa các thiết chế xây dựng đơn vị văn hóa, con người văn hóa trong Công an Nghệ An và các chế tài kiểm tra, xử lý vi phạm điều lệnh CAND nhằm thực hiện tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động này cũng được xác định cụ thể trong Nghị quyết và Chương trình hành động.

Giám đốc Công an tỉnh đã phân công từng đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác điều lệnh ở các khối, các đơn vị mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh về nội dung này. Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cũng phải thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành điều lệnh CAND của CBCS.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trong thời gian qua, Công an tỉnh đã mở 6 lớp huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật cho Công an các đơn vị, địa phương. Ban Huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND của Công an tỉnh cũng được thành lập để chuẩn hóa, hướng dẫn đồng nhất các nội dung tập luyện, thực hiện cho toàn thể CBCS. CLB võ thuật Công an Nghệ An tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về nhiệm vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong tình hình mới.

Thực hiện theo nội dung hướng dẫn, Công an các đơn vị, địa phương đã thường xuyên tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ, quân sự, võ thuật, nghi lễ CAND cho CBCS theo đúng quy định. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu Phòng Công tác Chính trị tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chuyển từ việc tập trung tuyên truyền, nhắc nhở sang xử lý nghiêm theo quy định. Để xây dựng lực lượng Công an Nghệ An “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ có vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo Trung tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An, trên cơ sở các nội dung, chương trình, kế hoạch đã xác định, Công an tỉnh sẽ kết hợp chặt chẽ giữa siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa với các biện pháp tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng. Từ đó, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an Nghệ An.

.

Mai Hậu

.