Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201607/dang-uy-cong-an-tinh-nghe-an-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xii-cua-dang-690714/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201607/dang-uy-cong-an-tinh-nghe-an-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xii-cua-dang-690714/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/07/2016, 15:30 [GMT+7]
Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An

Học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(Congannghean.vn)-Sáng 27/7/2016, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thành phần tham gia gồm: Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, lãnh đạo và CBCS thuộc các phòng, Ban nghiệp vụ công an tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Sơn, Trưởng Phòng thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là văn kiện quan trọng kết tinh trí tuệ và thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, giải pháp cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và Quốc phòng, An ninh...nhiệm kỳ 2016-2020.

Đồng chí  Phạm Văn Sơn, Trưởng Phòng thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các nội dụng tại hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Sơn, Trưởng Phòng thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các nội dụng tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ Đảng viên được học tập, quán triệt 3 nội dung chính: Một là những nội dung cơ bản Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2016-2020. Hai là  đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Ba là đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI của BCH Trung ương Đảng: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị tập huấn
Tại hội nghị tập huấn

Trên tinh thần đó, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc học tập, quán triệt, triển khai tại các Đảng Bộ, chi bộ theo kế hoạch mà Đảng ủy Công an tỉnh. Theo đó mỗi cán bộ Đảng viên thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân và ngành giao phó; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

.

Hữu Trọng

.