Thứ Sáu, 24/01/2020, 09:01 [GMT+7]

Tình hình vi phạm pháp luật tháng 01/2020

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 01/2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/01/2020) như sau:

  1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 4.351 vụ; khám phá 3.750 vụ; bắt giữ, xử lý 8.668 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 86,19%; triệt phá 152 băng, nhóm. So với tháng 12/2019, tăng 677 vụ (+18,43%), tăng 812 số vụ khám phá (+27,64%), tăng 3.767 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+76,86%). Tỷ lệ khám phá tăng; tăng 53 số băng, nhóm bị triệt phá (+53,54%).  

  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 01/2020.
  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 01/2020.

  2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 1.835 vụ, so với tháng 12/2019 tăng 1.182 vụ (+181,01%).

  3. Vi phạm pháp luật về môi trường:

  Toàn quốc xảy ra 513 vụ, so với tháng 12/2019 tăng 376 vụ (+274,45%).

  4. Vi phạm pháp luật về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 3.743 vụ, so với tháng 12/2019 tăng 2.682 vụ (+252,78%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 636 đối tượng truy nã, 143 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 12/2019, số đối tượng truy nã bị bắt tăng 312 đối tượng (+96,30%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt tăng 67 đối tượng (+88,16%).

   

  .

  Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an