Thứ Ba, 29/09/2020, 20:51 [GMT+7]

Ra mắt mô hình 'Dòng họ Nguyễn Văn điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ'

(Congannghean.vn)-Nhằm nâng cao trách nhiệm của từng tập thể, dòng họ, cá nhân trong công tác đảm bảo và giữ gìn An ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội tại địa phương. Vừa qua, tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Nghệ An; Công an huyện Tân Kỳ; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ.
67770936789b87c5de8a.jpg
Ra mắt mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” ở xóm Tân Lập, xã Tân Hợp, Tân Kỳ. 
Theo Khảo sát hiện nay dòng họ Nguyễn Văn trên địa bàn xã Tân Lập có 15 hộ, 54 nhân khẩu. Dòng họ “Nguyễn Văn” tại xóm Tân Lập, xã Tân Hợp từ xa xưa đã có truyền thống yêu nước, nhiều thành viên trong dòng họ đã tham gia và đóng góp không nhỏ vào công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tại địa phương, dòng họ Nguyễn Văn là 1 trong những dòng họ tiêu biểu về công tác đảm bảo ANTT tại xã, các thành viên trong dòng họ chấp hành nghiêm pháp luật của Đảng và Nhà nước. Có nhiều cá nhân trong dòng họ được khen thưởng của lãnh đạo các cấp về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn… Xét thấy dòng Nguyễn Văn đủ điều kiện thành lập mô hình dòng họ điển hình trong công tác đảm bảo ANTT nên Đảng ủy - UBND xã Tân Hợp đã thống nhất lấy dòng họ Nguyễn Văn để nhân rộng, triển khai mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.
 
Việc ra mắt mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” ở xóm Tân Lập, xã Tân Hợp là một mô hình có ý nghĩa quan trọng, thông qua việc thành lập mô hình nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tạo được thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội cũng như phong trào, khuyến học, khuyến tài trong dòng họ, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong xã; tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. 
 
Tại buổi lễ đại diện các gia đình trong dòng họ đã ký giao ước thi đua và đăng ký làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự.
.

Cao Loan

.