Thứ Sáu, 08/11/2019, 08:27 [GMT+7]

Chấn chỉnh công tác PCCC tại các cơ sở trong khu công nghiệp

(Congannghean.vn)-Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác PCCC tại các khu công nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7299/UBND-NC, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường chấn chỉnh công tác PCCC các cơ sở trong khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH diễn tập công tác PCCC
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH diễn tập công tác PCCC

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì tham mưu UBND tỉnh phê duyệt lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực làm chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp chưa đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng trong quản lý cấp phép, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp phải chấp hành pháp luật về PCCC để kịp thời phát hiện các công trình vi phạm. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về PCCC trong đầu tư xây dựng và quá trình hoạt động.

Đối với Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, UBND tỉnh yêu cầu, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng, cấp giấy phép đầu tư để các dự án, công trình đối với các dự án đầu tư thuộc Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khởi công xây dựng khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và đi vào hoạt động khi chưa được kiểm tra nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC theo quy định.

Đối với Công an tỉnh, chủ trì tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại các đơn vị, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; đôn đốc, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiết sót về PCCC; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

.

Đ.T

.