Thứ Ba, 03/09/2019, 08:13 [GMT+7]
Phường Trường Thi, TP Vinh

Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Những năm qua, phường Trường Thi, TP Vinh đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng lên đáng kể, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, củng cố, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, hoạt động có hiệu quả.
 
Phường Trường Thi, TP Vinh là trung tâm chính trị - văn hóa của tỉnh, hầu hết các cơ quan đầu não của tỉnh đóng trên địa bàn phường cùng các công trình văn hóa - nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị. Lợi dụng điều này, các đối tượng vi phạm pháp luật thường trà trộn để hoạt động. Vì vậy, công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an phường, Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ là hết sức nặng nề.
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng              phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, với vai trò nòng cốt, Công an phường đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm phục vụ tốt công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.
 
Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, phường Trường Thi đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, chú trọng củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng hoạt động có hiệu quả như mô hình “Tự quản về ANTT”, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Khối an toàn về ANTT”… Công an phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng 15/17 khối và 4 trường học trên địa bàn về mô hình “An toàn về ANTT”, tham mưu kiện toàn tổ hòa giải ở khối phố, kịp thời giải quyết tốt những mâu thuẫn nhỏ xảy ra ở địa bàn; thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư. Các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phong trào “Tự phòng tự quản”. Từ nền tảng vững chắc của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tạo điều kiện cho các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các lễ hội diễn ra trên địa bàn; các đoàn khách của Đảng, Nhà nước, quốc tế, bộ, ngành Trung ương… về thăm và làm việc.
 
Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, phạm pháp hình sự xảy ra 104 vụ, không để xảy ra các vụ trọng án, không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm thu được nhiều kết quả, góp phần phòng ngừa tội phạm. Công an phường đã đấu tranh, làm rõ 94 vụ, bắt 180 đối tượng phạm tội về TTXH, ma túy, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ; chuyển Công an TP Vinh khởi tố 48 vụ, 64 đối tượng; lập 23 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 15 đối tượng đi cai nghiện cộng đồng…
 
Có thể thấy, năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Trường Thi tiếp tục duy trì và phát triển, đại bộ phận nhân dân đã có nhận thức và ý thức trong chấp hành pháp luật, nhất là chấp hành các quy định về TTATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đã tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và TNXH. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt đã được quan tâm củng cố kiện toàn, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
.

Phan Tuyết

.