Thứ Tư, 21/08/2019, 10:32 [GMT+7]
Phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa

Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TX Thái Hòa được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, rộng khắp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Một trong những điểm sáng của phong trào là phường Hòa Hiếu với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kim Hải, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiếu trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Nguyễn Kim Hải, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiếu trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược lâu dài, UBND phường Hòa Hiếu đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an xuống tận cơ sở phối hợp với Ban công tác mặt trận 12 khối tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên. Qua đó, giúp nhân dân kịp thời nắm bắt các vấn đề thời sự liên quan, góp phần nâng cao ý thức tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm.

Đặc biệt, việc đưa vào hoạt động mô hình “Camera cộng đồng” được xem là bước đột phá của phường Hòa Hiếu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Từ những mắt camera được lắp đặt tại các địa điểm đã giúp lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ việc. Cùng với đó, mô hình “5 tự” (tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm”) đã góp phần nâng cao ý thức, phát huy tính chủ động của cán bộ, nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” theo hướng xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT. Cùng với việc xây dựng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an phường đã chủ động phối hợp với cán bộ văn hóa - xã hội, tư pháp và các tổ chức đoàn thể thông qua hệ thống truyền thanh của phường, khối, các cuộc họp khối và đến tận nhà tuyên truyền cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng nhân dân để xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ... Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Công an phường đã tham mưu thành lập các tổ tự quản tại 12 khối trên toàn địa bàn. Quá trình hoạt động, các tổ tự quản luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể xã hội. Qua đó, kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay từ ban đầu những mâu thuẫn, va chạm và các hành vi vi phạm khác.

Thực hiện Quyết định số 79 ngày 1/12/2012 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, đến nay, Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 5 khối đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trong năm 2019. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục nhân rộng tại các khối khác, huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, thời gian qua, phường Hòa Hiếu đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, công tác giáo dục pháp luật được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư. Cùng với đó, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.

Để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát huy hiệu quả hơn nữa trên toàn địa bàn, trong thời gian tới, UBND phường sẽ chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và Ban cán sự 12 khối tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ đổi mới”. Bên cạnh đó, xây dựng mô hình “Vùng giáo bình yên” tại khối Liên Thắng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, gắn với cuộc vận động thực hiện Đề án “Chung sức xây dựng đô thị văn minh”; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu nhân rộng mô hình “Camera cộng đồng”. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng nòng cốt trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; vận động nhân dân tích cực tham gia diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Ngoài ra, tiếp tục nhân rộng, thực hiện hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến và xây dựng các khu dân cư an toàn về ANTT ở các khối trong thời gian tới.

.

Ngọc Anh

.