Chủ Nhật, 18/08/2019, 10:09 [GMT+7]

UBND phường Trường Thi: Tổ chức ngày Hội 'Toàn dân bảo vệ ANTQ'

(Congannghean.vn)-Tối ngày 17/8, UBND phường Trường Thi, TP Vinh tổ chức ngày hội “toàn dân bảo vệ ANTQ”. Tới dự, có đại diện lãnh đạo UBND TP, Công an Tp và các ban, ngành đoàn thể cấp phường.

Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó Trưởng Công an Thành phố phát biểu tại buổi lễ
Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó Trưởng Công an Thành phố phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu về dự
Các đại biểu về dự
Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 phường Trường Thi đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, chú trọng củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng hoạt động có hiệu quả như mô hình “Tự quản về ANTT”, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Khối an toàn về ANTT”…Công an phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng 15/17 khối và 4 trường học trên địa bàn về mô hình “An toàn về ANTT”, tham mưu kiện toàn tổ hòa giải ở khối phố, kịp thời giải quyết tốt những mâu thuẫn nhỏ xảy ra ở địa bàn; thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư. Các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phong trào “tự phòng tự quản”, phát hiện tố giác tội phạm đấu tranh với các đối tượng chính trị, tấn công mạnh mẽ với các loại tội phạm và TNXH, ANTT được đảm bảo, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và TNXH trên địa bàn phường.
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Ký cam kết giao ước thi đua xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Ký cam kết giao ước thi đua xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó Trưởng Công an Tp Vinh biểu dương những kết quả mà phường Trường Thi đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề nghị làm tốt một số nội dung trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, tổ chức chỉ đạo gắn việc đẩy mạnh làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; Phát huy và nâng cao hiệu quả đối mới các nội dung, hình thức hoạt động trong xây dựng phong trào; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để phát sinh phức tạp trên địa bàn từ đó tạo điều kiện cho việc duy trì, phát huy phong trào và là điều kiện thuận lợi cho việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT…   

 

.

Phan Tuyết

.