Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201704/phat-huy-suc-manh-quan-chung-trong-phong-chay-chua-chay-734554/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201704/phat-huy-suc-manh-quan-chung-trong-phong-chay-chua-chay-734554/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy sức mạnh quần chúng trong phòng cháy, chữa cháy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/04/2017, 14:55 [GMT+7]

Phát huy sức mạnh quần chúng trong phòng cháy, chữa cháy

(Congannghean.vn)-Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã chỉ rõ, mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Thực tế đã chứng minh trong các vụ hỏa hoạn, vai trò của lực lượng cơ sở đã trực tiếp phát hiện, xử lý ban đầu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Xác định tầm quan trọng này, phong trào toàn dân PCCC đã được triển khai sâu rộng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tham gia PCCC.

Thời gian qua, phong trào toàn dân PCCC được phát triển sâu rộng, hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ (Trong ảnh: Cảnh sát PC&CC và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết quy chế phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2017 - 2020) - Ảnh: Huyền Thương
Thời gian qua, phong trào toàn dân PCCC được phát triển sâu rộng, hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ (Trong ảnh: Cảnh sát PC&CC và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết quy chế phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2017 - 2020) - Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu tại buổi lễ ký kết quy chế phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2017 - 2020 của Cảnh sát PC&CC Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, quy chế này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ cũng như các tổ chức thành viên và Cảnh sát PC&CC trong công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng phong trào toàn dân PCCC nói riêng, bảo vệ ANTQ nói chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch cũng khẳng định, để làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ, ngoài việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công  tác PCCC và vai trò của lực lượng PC&CC trong công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thì việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, lực lượng PC&CC dân phòng, cơ sở có vai trò rất quan trọng. Thực tế cũng cho thấy, lực lượng PC&CC tại chỗ là cánh tay nối dài của lực lượng chuyên nghiệp, có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ và tổ chức cứu chữa các vụ cháy nổ khi mới phát sinh.

Những năm qua, phong trào toàn dân PCCC đã phát huy được hiệu quả và có những chuyển biến tích cực, huy động sức mạnh toàn dân tham gia PCCC. Lực lượng PC&CC tại chỗ của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, khu dân cư ngày càng được kiện toàn, kịp thời xử lý hàng trăm sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn.

Lực lượng PC&CC cơ sở có vai trò quan trọng trong việc xử lý, ngăn chặn cháy, nổ khi mới phát sinh (Trong ảnh: Lực lượng PCCC thể hiện kỹ năng chữa cháy trong Hội thao nghiệp vụ chữa cháy 2016)
Lực lượng PC&CC cơ sở có vai trò quan trọng trong việc xử lý, ngăn chặn cháy, nổ khi mới phát sinh (Trong ảnh: Lực lượng PCCC thể hiện kỹ năng chữa cháy trong Hội thao nghiệp vụ chữa cháy 2016)

Riêng trong năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 75 vụ cháy, trong đó lực lượng tại chỗ đã tổ chức chữa cháy hiệu quả 13 vụ. Còn nhớ, tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy cuối năm 2016, lực lượng PC&CC cơ sở đã chứng minh được kỹ năng một cách bài bản, chuyên nghiệp thông qua khả năng xử lý thuần thục các tình huống cháy nổ.

Năm 2016, Cảnh sát PC&CC tỉnh đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền về công tác PC&CC cho lực lượng PC&CC dân phòng và lực lượng PC&CC cơ sở trên địa bàn tỉnh, với 10.182 lượt người tham gia; mở 100 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PC&CC cơ sở, chuyên ngành, với 7.049 lượt người tham gia; hướng dẫn thành lập 26 ban chỉ đạo PC&CC cấp xã với 329 thành viên; xây dựng và kiện toàn 2.916  đội dân phòng tại các xã, phường, thị trấn với 15.114 đội viên; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở trong diện quản lý xây dựng mới và kiện toàn 2.359 đội PC&CC cơ sở với 19.887 đội viên. Phong trào toàn dân PCCC với phương châm “4 tại chỗ” ngày càng phát triển sâu rộng. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Trong năm 2016, đã xây dựng 14 mô hình, điển hình tiên tiến.

Nhiều ngành, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công tác PCCC; như đầu tư xây dựng lực lượng PC&CC cơ sở để làm nòng cốt cho phong trào cơ quan, đoàn thể quần chúng; các doanh nghiệp xây dựng và duy trì mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”... Nhiều phong trào PCCC xuất phát từ yêu cầu thực tiễn do người dân tự tổ chức phát động như phong trào tích nước từ các chợ, lập hòm thư tố giác tội phạm, người đốt rừng; phong trào vận động các hộ gia đình giải tỏa lấn chiếm đất, đường cho xe chữa cháy; tự trang bị phương tiện PCCC ở khu dân cư...

Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn PCCC; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc... Nhờ đó mà phong trào toàn dân PCCC ngày càng có chiều sâu và chuyển biến tích cực, trở thành lực lượng nòng cốt giúp đỡ lực lượng PC&CC chuyên nghiệp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa “giặc lửa”.

.

Huyền Thương

.