Thứ Tư, 27/01/2021, 07:59 [GMT+7]

Vi phạm quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài bị phạt từ 30-100 triệu đồng

Đây là quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
 
Nghị định quy định rõ những vi phạm quy định về thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài. Theo đó, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Không đảm bảo một trong các điều kiện thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo; gian lận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo.
 
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức giảng dạy chương trình liên kết giáo dục, liên kết đào tạo không đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 
Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi liên kết giáo dục, liên kết đào tạo khi đã hết thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết nhưng không được gia hạn, điều chỉnh.
 
Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Liên kết giáo dục hoặc liên kết đào tạo khi chưa có văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; Thực hiện tự chủ liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.
 
Hình thức xử phạt bổ sung là: Đình chỉ hoạt động liên kết giáo dục, liên kết đào tạo từ 06 tháng đến 12 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học…
 
Vi phạm quy định hoạt động tư vấn du học bị phạt tới 50 triệu đồng
 
Theo Nghị định, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Không công khai thông tin liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục nước ngoài, chương trình giáo dục cho người có nhu cầu đi du học; công khai không đúng sự thật về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học…
 
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Tư vấn, đưa người đi du học đến các cơ sở giáo dục khi chưa ký hợp đồng với cơ sở giáo dục nước ngoài; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với người học đã được tư vấn và đưa ra nước ngoài học tập.
 
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ dịch vụ tư vấn du học.
 
Hình thức xử phạt bổ sung là: Đình chỉ hoạt động tư vấn du học từ 03 tháng đến 06 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định; buộc trả lại số tiền đã thu…
 
Nghị định 04 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.