Thứ Sáu, 13/07/2018, 09:38 [GMT+7]

Phó Thủ tướng nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án Quốc sử

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao các công việc đã triển khai của Ban Chủ nhiệm Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” (Quốc sử) trong thời gian qua, đặc biệt là Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ nhiệm Đề án cùng toàn thể các thành viên tham gia Đề án.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp với lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”. Ảnh: VGP/Đình Nam

Trong cuộc họp về tình hình triển khai Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” (Quốc sử), ngày 10/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nghe lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo, ý kiến của các thành viên Ban Chủ nhiệm, Thư ký khoa học của Đề án trong quá trình nghiên cứu, biên soạn bộ Quốc sử.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các công việc đã triển khai của Ban Chủ nhiệm Đề án trong thời gian qua, đặc biệt là Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ nhiệm Đề án cùng toàn thể các thành viên tham gia Đề án đã nỗ lực triển khai để xây dựng Bộ Quốc sử.

Ban Chủ nhiệm Đề án đã xây dựng Thể lệ biên soạn nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất của toàn bộ công trình nghiên cứu. Các nhiệm vụ của Đề án được tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ, tạo các điều kiện thuận lợi để triển khai Đề án Quốc sử.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục bám sát các nguyên tắc trong Thể lệ biên soạn, yêu cầu chuyên môn trong quá trình hoàn thiện và đánh giá nghiệm thu Dự thảo Bộ Quốc sử.

Tổ chức thẩm định Dự thảo kỹ lưỡng và báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư để chỉ đạo nhằm bảo đảm chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 82-KL/TW ngày 15/1/2014 về việc nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất (kể cả thủ tục hành chính và nguồn lực) để Ban Chủ nhiệm Đề án, Hội đồng khoa học Đề án hoàn thiện Bộ Quốc sử đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

 
.

Nguồn: Chinhphu.vn