Thứ Ba, 07/11/2017, 14:18 [GMT+7]
Nghệ An

Tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học trong gia đình, dòng họ và cộng đồng

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, xác định công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Khuyến học cùng với ngành Giáo dục các địa phương, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú đã khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng xã hội.

Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại Lễ phát động phong trào thi đua “Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ 14
Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó tại Lễ phát động phong trào thi đua “Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ 14

Ngày 13/4/2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/BCT của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 10 năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội khuyến học, khuyến tài không ngừng phát triển sâu rộng và vững chắc. Hầu hết tại các huyện, thành, thị xã đều có Hội khuyến học; tổ chức Hội phát triển đa dạng ở các địa bàn dân cư, các cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp... Tổng số chi hội khuyến học cơ sở và số hội viên tăng nhanh qua các năm; đến nay, toàn tỉnh đã có 10.360 hội viên.

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học nhanh chóng được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2015, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học được phát triển theo tiêu chí danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập. Đến tháng 6/2017, toàn tỉnh bước đầu đã có 441.000 hộ gia đình được công nhận là Gia đình học tập; 5.277 dòng họ đã được công nhận là Dòng họ học tập; 4.628 cộng đồng (xóm, bản, tổ dân phố) được công nhận là Cộng đồng học tập.

Để có nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ được nhiều quỹ khuyến học ở cơ sở, thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Từ đầu năm đến nay, các quỹ khuyến học cấp hội đã vận động được số tiền gần 50 tỉ đồng. Từ những nguồn quỹ huy động được, Quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học và giúp đỡ hàng nghìn thầy, cô giáo khó khăn; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trường lớp ở vùng sâu. vùng xa…; đồng thời, khen thưởng, động viên tinh thần hiếu học của các học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học; các em có thành tích cao trong học tập, các thầy, cô giáo đạt thành tích cao trong công tác.

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/BCT, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển nổi bật. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng “xã hội học tập”, Hội Khuyến học tỉnh đã góp phần trong việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ nền giáo dục của tỉnh, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Theo ông Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chia sẻ: “Để phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, hiếu học ngày càng phát triển, đầu tư, đào tạo nên thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước có đủ đức, đủ tài để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn, trong thời gian tới, Hội tiếp tục kịp thời phát hiện những tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi, những gia đình, cộng đồng có nhiều thành tích xuất sắc về học tập để nhân rộng”.

Sự lớn mạnh trong phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, hiếu học tiêu biểu đã góp phần để Nghệ An giữ vững danh hiệu là tỉnh đứng trong top đầu của cả nước về chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, thời gian tới cần phát triển phong trào khuyến học đồng đều hơn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa...

.

Thu Thủy

.