Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201812/cong-bo-phieu-tin-nhiem-dai-ta-nguyen-huu-cau-dat-875-phieu-tin-nhiem-cao-828475/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201812/cong-bo-phieu-tin-nhiem-dai-ta-nguyen-huu-cau-dat-875-phieu-tin-nhiem-cao-828475/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công bố phiếu tín nhiệm, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đạt 87,5% phiếu tín nhiệm cao - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 11/12/2018, 12:51 [GMT+7]

Công bố phiếu tín nhiệm, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đạt 87,5% phiếu tín nhiệm cao

(Congannghean.vn)-Đó là kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức vào sáng 11/12. Theo đó, đồng chí Cao Thị Hiền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh lần lượt là 3 người có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai các bước lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Các tài liệu phục vụ cho việc lấy phiếu tín nhiệm được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ và gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng thời gian quy định. Các báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã nêu rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và các nội dung có liên quan.

Việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, đảm bảo quy trình, thủ tục và nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, trách nhiệm và khách quan trong việc ghi phiếu tín nhiệm.

Sau đây là kết quả bỏ phiếu của các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 80 phiếu (chiếm 90,91% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 02 phiếu (chiếm 2,27%  tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 81 phiếu (chiếm 92,05% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 73 phiếu (chiếm 82,95%  tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 10 phiếu (chiếm 11,36%  tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Phan Đức Đồng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 73 phiếu (chiếm 82,95%  tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 10 phiếu (chiếm 11,36%  tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Lê Hồng Vinh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 77 phiếu (chiếm 87,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 5 phiếu (chiếm 5,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Bà Lô Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 62 phiếu (chiếm 70,45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 19 phiếu (chiếm 21,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 2,27% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Phạm Văn Hóa, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 62 phiếu (chiếm 70,45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 20 phiếu (chiếm 22,72% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 16 phiếu (chiếm 18,18% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 15 phiếu (chiếm 17,05% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 14 phiếu (chiếm 15,91% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 66 phiếu (chiếm 75,00% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 16 phiếu (chiếm 18,18% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 77 phiếu (chiếm 87,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 05 phiếu (chiếm 5,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 75 phiếu (chiếm 85,23% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 8 phiếu (chiếm 9,09% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 58 phiếu (chiếm 65,91% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 21 phiếu (chiếm 23,86% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 4 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Lê Đức Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 62 phiếu (chiếm 70,45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 17 phiếu (chiếm 19,32% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

16. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 49 phiếu (chiếm 55,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 27 phiếu (chiếm 30,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 06 phiếu (chiếm 6,82% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Nguyễn Văn Độ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 63 phiếu (chiếm 71,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 17 phiếu (chiếm 19,32% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 3 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Lương Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 52 phiếu (chiếm 59,09% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 26 phiếu (chiếm 29,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 74 phiếu (chiếm 84,09% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 06 phiếu (chiếm 6,82% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 2,27% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Hoàng Quốc Hào, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 15 phiếu (chiếm 17,05% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 63 phiếu (chiếm 71,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 16 phiếu (chiếm 18,18% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

22. Ông Lê Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 48 phiếu (chiếm 54,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 30 phiếu (chiếm 34,09% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 05 phiếu (chiếm 5,68% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

23. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 57 phiếu (chiếm 64,77% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 22 phiếu (chiếm 25,00% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

24. Ông Vi Văn Sửu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 65 phiếu (chiếm 73,86% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 15 phiếu (chiếm 17,05% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

25. Ông Hoàng Văn Tám, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 44 phiếu (chiếm 50,00% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 33 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 06 phiếu (chiếm 6,82% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

26. Ông Hồ Mậu Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 41 phiếu (chiếm 46,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 31 phiếu (chiếm 35,23% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 9 phiếu (chiếm 10,23% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

27. Ông Đậu Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 67 phiếu (chiếm 76,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 10 phiếu (chiếm 11,36% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 04 phiếu (chiếm 4,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

28. Ông Trần Quốc Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 54 phiếu (chiếm 61,36% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 26 phiếu (chiếm 29,55% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,14% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

29. Ông Võ Duy Việt, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Số phiếu tín nhiệm cao  : 64 phiếu (chiếm 72,73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm         : 11 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 6 phiếu (chiếm 6,82% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

 

.

Mai Hậu

.