Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201402/cong-an-nghe-an-nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-455677/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201402/cong-an-nghe-an-nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-455677/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an Nghệ An: Nghiệm thu đề tài khoa học - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/02/2014, 17:05 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Nghiệm thu đề tài khoa học

(Congannghean.vn)-Sáng 26/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Tổng kết lịch sử Công an Nghệ An trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)”, đề tài do Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Dựa trên cơ sở phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sử dụng các phương pháp chuyên ngành như: phương pháp lịch sử, logic, phân tích, tổng hợp, so sánh,… đề tài đã trình bày một cách có hệ thống các mặt công tác Công an trên địa bàn Nghệ An; khẳng định những chiến công, đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc.
 
Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Phó Giám đốc
Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
 
Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần vào công tác tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong xây dựng lực lượng Công an Nghệ An tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và năng lực công tác; chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và của địa phương.
 
Tiếp thu các ý kiến góp ý cho đề tài
Tiếp thu các ý kiến góp ý cho đề tài
T
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài
 
Tại buổi nghiệm thu, đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và xếp loại xuất sắc.
 
Tặng hoa chúc mừng
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm tặng hoa chúc mừng thành công của đề tài
 
.

Hữu Thành