Thứ Sáu, 08/01/2021, 09:01 [GMT+7]

Lực lượng CAND chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh dấu thời điểm toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND), Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội.

Nhân dịp này, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng có bài viết quan trọng: "Lực lượng CAND chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung bài viết của đồng chí Thứ trưởng.

    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ sớm, từ xa, trên phạm vi cả nước, “kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào” đã được lực lượng CAND quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 25/6/2019, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCA về công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 11 nhiệm vụ trọng tâm; ban hành Kế hoạch số 234/KH-BCA-V01 về tổng thể công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 9 nhóm công tác trọng tâm. Trong đó, Bộ Công an xác định “bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng Công an; huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội”; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng Cục nghiệp vụ và Công an địa phương. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự của Đại hội; phân công các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an tham gia lãnh đạo Tiểu ban để tập trung chỉ huy, chỉ đạo mọi công tác liên quan bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Triển khai các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, sự ủng hộ và tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu. Bộ Công an đã có hàng nghìn báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng.

Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thẩm định tiêu chuẩn chính trị hàng trăm nghìn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới, đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên, kịp thời phát hiện, kiến nghị những vấn đề về cán bộ, đảng viên có quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, vi phạm tiêu chuẩn chính trị, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, theo sự phân công, lực lượng Công an đã tập trung lực lượng tham gia thẩm tra tiêu chuẩn chính trị số cán bộ, công nhân viên phục vụ Đại hội; phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội và các cơ quan chức năng của cấp ủy các cấp nắm tình hình, phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, lộ, lọt bí mật nhà nước trong quá trình diễn ra Đại hội; tập trung điều tra làm rõ và khẩn trương kết luận các vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự cấp ủy, phục vụ công tác nhân sự Đại hội. Lực lượng Công an đã kịp thời báo cáo những dấu hiệu phức tạp về chính trị nội bộ trước, trong và sau Đại hội để Ban Bí thư, Bộ Chính trị có chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an chuyên trách làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ với các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng và các bộ, ngành liên quan trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối, Cương lĩnh của Đảng, lực lượng Công an xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng được tổ chức, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, bôi lem, phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ Đảng với nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn lực lượng Công an đã tích cực tham gia công tác đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh mạng, ngăn chặn, vô hiệu hóa thông tin xấu, độc, sai sự thật, thông tin giả. Theo sự phân công của Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương, Bộ Công an đã xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh thông tin truyền thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng; đăng tải, chia sẻ hàng trăm nghìn bài viết, hình ảnh, video clip, phóng sự tuyên truyền, định hướng dư luận, phản bác luận điệu sai trái, thù địch; hàng chục nghìn tin, bài tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng tổ chức xác minh, đấu tranh với hàng nghìn đối tượng, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý hình sự, hành chính hàng trăm đối tượng, giáo dục thuyết phục hàng nghìn đối tượng có hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai sự thật, phá rã hàng trăm hội, nhóm trái pháp luật trên không gian mạng có hoạt động chống phá Đại hội Đảng; kiên quyết xử lý, kể cả xử lý về hình sự những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Công an Nghệ An triển khai nhiều phương án đảm bảo ANTT trong các sự kiện chính trị quan trọng
Công an Nghệ An triển khai nhiều phương án đảm bảo ANTT trong các sự kiện chính trị quan trọng. Ảnh tư liệu

Lực lượng Công an đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết từ sớm, tại chỗ các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ, không để phức tạp, lan rộng, kéo dài; không để khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương; tập trung rà soát, thống kê, phân loại, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Đối với các vụ việc còn phức tạp, lực lượng Công an đã đề xuất phương án kiềm chế, phong tỏa, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động gây phức tạp thêm tình hình; không để tụ tập khiếu kiện đông người tập trung về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; giữ vững an ninh, trật tự tại các vùng chiến lược, các thành phố lớn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Trong suốt quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lực lượng Công an đã liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hạ quyết tâm đấu tranh trừng trị các loại tội phạm. Tổ chức điều tra, bóc gỡ các đường dây, băng nhóm tội phạm, triệt xóa cơ bản các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, kiềm chế gia tăng số vụ phạm tội; thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đẩy lùi các nguy cơ khủng bố, phá hoại, làm trong sạch địa bàn, góp phần tích cực phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ tổ chức Đại hội.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng với yêu cầu “bảo đảm an ninh là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, chủ động phòng ngừa là chính”, công tác bảo đảm an ninh, an toàn không chỉ tại Hà Nội (nơi diễn ra Đại hội) mà phải triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Đặc biệt, trong những ngày diễn ra Đại hội, song song với việc huy động toàn lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, lực lượng Công an đã chủ động xây dựng các phương án bố trí lực lượng, thế trận bảo đảm an ninh, an toàn với nhiều vòng, nhiều lớp; tổ chức công tác bảo đảm an ninh từ xa, từ sớm, từ bên ngoài, đồng bộ với các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng triển khai công tác an ninh, trật tự trong nội địa. Tại các khu vực, địa điểm diễn ra hoạt động của Đại hội lần thứ XIII và nơi ăn, nghỉ của đại biểu, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các Tiểu ban phục vụ tổ chức Đại hội, các ban, bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế khảo sát, xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức lực lượng chốt chặn, tuần tra, kiểm soát vòng trong, vòng ngoài; rà soát, xét duyệt chặt chẽ nhân sự phục vụ Đại hội; phương án điều tiết phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy…, loại trừ mọi nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến sơ suất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cho đến thời điểm hiện nay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với cấp độ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quá trình triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, có thể rút ra một số nhận thức sau đây: (1) Bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mọi chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng là yếu tố then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự. (2) Công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được triển khai chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, huy động toàn lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ ở từng vị trí công tác, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy. (3) Đặc biệt coi trọng phối hợp giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân đội và các cơ quan, ban, ngành có liên quan, tranh thủ tuyệt đối sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức Đại hội. (4) Trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp, vấn đề cơ bản, quan trọng nhất là phải làm tốt công tác phòng ngừa, “giữ vững bên trong” là chính, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị nội bộ, chú trọng bảo đảm an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng; chủ động, kịp thời tham mưu giải quyết có hiệu quả các yếu tố tiềm ẩn phức tạp đối với an ninh quốc gia gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường trong sạch phục vụ Đại hội. (5) Chủ động thiết lập các vòng tuyến an ninh, an toàn nơi diễn ra đại hội với các phương án bố trí lực lượng, phương tiện cụ thể; thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo đảm bịt kín mọi sơ hở, thiếu sót; chủ động phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã sắp đến, được sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/01/2021, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh dấu thời điểm toàn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội. Lực lượng Công an, Quân đội tập trung rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh gắn với tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, trọng tâm là bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh vùng trời, an ninh biên giới; quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong công tác bảo vệ Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, toàn lực lượng CAND xin hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực, nỗ lực phấn đấu để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an