Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-823372/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-823372/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 12/11/2018, 10:37 [GMT+7]

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, mở đầu phiên làm việc sáng ngày 12/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trước đó, trong các ngày 22-23/10 và 29/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng đã xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn để có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Một số ý kiến đề nghị chưa sử dụng nguồn dự phòng chung vì thu ngân sách trung ương không đạt kế hoạch, không cân đối được nguồn vốn để phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ dẫn đến tình trạng dở dang, dàn trải, "xin - cho"...

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung phiên họp

Trên cơ sở Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, để đảm bảo cân đối ngân sách, an toàn tài chính quốc gia, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, việc sử dụng dự phòng chung phải đảm bảo trong phạm vi mức trần đầu tư công, giữ tỷ lệ bội chi, chỉ tiêu an toàn nợ công, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách nhà nước hằng năm; quy định nguyên tắc, thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn dự phòng chung theo hướng tập trung cho các dự án đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đang thực hiện dở dang, thiếu vốn nhằm đáp ứng tiến độ đầu tư, hoàn thành, đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, dàn trải trong đầu tư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung như quy định tại Dự thảo Nghị quyết để bổ sung kịp thời nguồn lực cho đầu tư trên cơ sở đảm bảo cân đối ngân sách, giữ mức chỉ tiêu bội chi và chỉ tiêu an toàn nợ công đã được Quốc hội quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải  cũng cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo xây dựng Nghị quyết theo hướng trình Quốc hội cho phép tăng mức trần nguồn vốn nước ngoài lên tối đa trên nguyên tắc điều chỉnh giảm tương ứng nguồn vốn vay trong nước; chỉ đạo hoàn thiện nguyên tắc, thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn dự phòng chung, trong đó tập trung bố trí vốn cho các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn đang thực hiện dở dang để đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Chú ý bố trí vốn cho các dự án cấp bách mới phát sinh, trong đó có đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo trước Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo trước Quốc hội

Dành khoản kinh phí từ nguồn giảm kế hoạch vốn của các công trình quan trọng quốc gia để ưu tiên bố trí cho một số công trình, dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, gia cố hệ thống đê xung yếu, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; số còn lại sử dụng để thanh toán nợ giải phóng mặt bằng một số dự án thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương và hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án cấp bách cần triển khai ngay.

Về việc quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung, sau khi tiến hành lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội chấp thuận phương án “Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định Danh mục, mức vốn dự kiến bố trí cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp gần nhất.”

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải báo cáo giải trình về một số nội dung như việc bố trí vốn để trả nợ của ngân sách Trung ương đối với các dự án PPP đã cam kết; việc giao kế hoạch vốn chậm, giao nhiều lần, thủ tục giải ngân còn nhiều vướng mắc; đề nghị khắc phục tình trạng phân bổ nguồn lực còn dàn trải và chưa thực sự chú trọng đến hiệu quả sử dụng vốn; việc thực hiện pháp luật về đầu tư công chưa thật nghiêm; vấn đề sử dụng nguồn thu để lại…

Sau khi nghe trình bày báo cáo, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với 434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 89,48% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 xác định: Điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 lên mức tối đa, đồng thời điều chỉnh giảm tương ứng vốn vay trong nước để đáp ứng yêu cầu giải ngân đối với những dự án sử dụng vốn nước ngoài; Điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia; Cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở bảo đảm khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách nhà nước hằng năm và giữ mức trần đầu tư công.

Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương: Cho phép các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hằng năm, triển khai tổng kết vào cuối kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Giao Hội đồng nhân dân các cấp quyết định phân bổ dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương của cấp mình bảo đảm các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết của Quốc hội cũng quy định nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương còn lại và vốn nước ngoài tăng thêm; Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết giao Chính phủ Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tăng cường triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại, vướng mắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, bố trí kế hoạch và giải ngân đối với các dự án quan trọng quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội quyết định; rà soát, khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án sử dụng nguồn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương, bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch, công bằng, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

.