Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/mit-tinh-huong-ung-ngay-phap-luat-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-822757/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/mit-tinh-huong-ung-ngay-phap-luat-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-822757/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/11/2018, 15:09 [GMT+7]

Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng 08/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết 05 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

  Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo…

  Qua 05 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2018) đã trở thành ngày hội thượng tôn Hiến pháp, pháp luật có sức lan tỏa trong lực lượng CAND, được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên tục, đi vào nề nếp với những mục tiêu, hoạt động ngày càng phong phú, cụ thể. Đây còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ Công an về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, qua các hình thức thực hiện Ngày Pháp luật, lực lượng CAND đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý và đã đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chỉnh phủ nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

  Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua.

  Thời gian tới, để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân… Lãnh đạo Công an các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp mô hình tổ chức theo quy định của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

   
  Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013- 2018) và hưởng ứng Ngày Pháp luật.

  Đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự để Hiến pháp, pháp luật thực sự trở thành cơ sở, công cụ, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.

  Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào các hoạt động quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, văn bản pháp luật mới ban hành, cũng như những thông tin định hướng về các dự án luật đang trong quá trình xây dựng để định hướng dư luận xã hội một cách đúng đắn; thông tin về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; lợi ích của việc tuân thủ pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết và hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

  Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ pháp luật, tích cực rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

  Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

  Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013- 2018) và hưởng ứng Ngày Pháp luật…

  .

  Nguồn: Bộ Công an