Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/dang-uy-cong-an-trung-uong-lam-viec-voi-ban-to-chuc-trung-uong-ve-quy-dinh-to-chuc-dang-trong-cong-an-nhan-dan-822653/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/dang-uy-cong-an-trung-uong-lam-viec-voi-ban-to-chuc-trung-uong-ve-quy-dinh-to-chuc-dang-trong-cong-an-nhan-dan-822653/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Quy định tổ chức đảng trong Công an nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/11/2018, 08:54 [GMT+7]

Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Quy định tổ chức đảng trong Công an nhân dân

Ngày 07/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc thống nhất một số nội dung trọng tâm sửa đổi, bổ sung Quy định số 72-QĐ/TW, ngày 24/02/2018 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân (CAND).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/ĐUCA, ngày 10/8/2018 về kiện toàn tổ chức Đảng và cấp ủy trong CAND; ban hành Kế hoạch bổ sung, sửa đổi Quy định số 72-QĐ/TW, ngày 24/02/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam (Quy định số 72).

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo, xin ý kiến tham gia của cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy CATW trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, chủ trương cụ thể. Trong đó, tại cuộc họp ngày 10/8/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thảo luận và sơ bộ thống nhất, định hướng một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 72 của Bộ Chính trị.

Trong quá trình bổ sung, sửa đổi Quy định số 72, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã tham mưu giúp Đảng ủy CATW phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành khảo sát việc thực hiện Quy định số 72 tại một số Công an đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, qua khảo sát, trao đổi thảo luận, một số nội dung, vấn đề xuất phát từ thực tiễn còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc, hai Bên đã tiến hành thảo luận, đưa ra ý kiến về một số nội dung trọng tâm bổ sung, sửa đổi Quy định số 72 như: Việc lập tổ chức đảng nơi có đặc điểm riêng, không tương ứng với tổ chức của CAND; Lập chi bộ Công an xã và cơ cấu đồng chí Trưởng Công an xã tham gia cấp ủy địa phương; Bổ sung nội dung quy định về số lượng cấp ủy các cấp trong CAND (trừ cấp Đảng ủy CATW); Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy bộ phận; Cơ quan chính trị trong CAND (cơ quan giúp việc cấp ủy các cấp trong CAND); Việc thực hiện mối quan hệ giữa cấp ủy Công an và cấp ủy địa phương khi luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã, đồng thời chỉ định tham gia cấp ủy địa phương và chỉ định tham gia cấp ủy Công an địa phương giữa hai nhiệm kỳ đại hội…

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.