Thứ Ba, 07/03/2023, 15:12 [GMT+7]

Việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND sẽ được tiếp tục đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn

Việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) sẽ được tiếp tục đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 – 11/3/2023), để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Xây dựng lực lượng CAND trong những năm qua, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng Xây dựng lực lượng CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng Xây dựng lực lượng CAND
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng Xây dựng lực lượng CAND.

Nhân dịp này, Bộ Công an tổ chức trao thưởng, tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao trao thưởng, tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.
Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao thưởng, tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 75 năm, chúng ta có thể mạnh dạn nhìn nhận, đánh giá, lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước… 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong suốt 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm công tác xây dựng lực lượng CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; đồng thời chúc mừng 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ, dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực còn có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn đối với lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, đòi hỏi chúng ta cần phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt hơn, nhất là tâm thế vững vàng để hành động và phát triển. Lực lượng CAND cần phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyệt đối được chủ quan, tự mãn, nhất là không được mất cảnh giác… 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 03 vấn đề cốt yếu đó là: “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu”. Cụ thể như sau:

Một là, “học tập” Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng CBCS CAND. Cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong CAND. Mỗi CBCS CAND phải thường xuyên “tự soi, tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện, phải luôn tự mình nhận thức sâu sắc và cũng tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị “đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính”, bởi đây là đạo đức trong hành động, là sự ứng xử trong mọi mối quan hệ mà ai cũng gặp phải hàng ngày. Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là lời căn dặn với một lực lượng đặc thù, một lĩnh vực hoạt động đặc thù mà sức liên tưởng xã hội thật rộng lớn, ai cũng phải tự mình thường xuyên soi vào. Mỗi CBCS CAND phải luôn tâm niệm về trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ, trung thực và khiêm tốn, kính trọng và lễ phép với Nhân dân, biết nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi, dám chịu trách nhiệm và kỷ luật, đề cao lòng tự trọng. Đây là những yêu cầu mà mỗi CBCS CAND - những công bộc của dân, phải tự ý thức, tự giác ngộ, trở thành một nhu cầu tự tại trong bản thân mình. Cụ thể, mỗi CBCS CAND phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ “với tự mình”, “với đồng sự”, “với Chính phủ và Nhân dân”, “với đối tượng, đối tác và kẻ địch”, phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong trái tim, khối óc và hành động thực tiễn công tác, chiến đấu hằng ngày của mỗi người; luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Nhân dân, có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Hai là, “quyết tâm thực hiện, làm theo” Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lực lượng CAND cần phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng CAND ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bên cạnh đó, việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải bằng các phong trào, các chương trình hành động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; gắn kết chặt chẽ việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Ba là, lực lượng CAND cần tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong xây dựng chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu. Đây vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho CBCS, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng CAND. Nêu gương của thành viên cấp ủy, người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong tự phê bình và phê bình; quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng; chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong CAND. Đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân và “thế trận lòng dân”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ CBCS suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì sự bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đừng để bị cám dỗ, lôi kéo, xa ngã bởi bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc, lôi kéo của những cá nhân hoặc phe nhóm xấu xa, làm ăn phi pháp nào.

Tổng Bí thư nêu rõ: “Quân đội và Công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước”. Do vậy, để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” ngày càng sắc bén hơn, “lá chắn” ngày càng vững chắc hơn, “hai cánh của con chim bảo vệ hòa bình” ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn thì cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng CAND trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng CAND, giữ được niềm tin của Nhân dân với Đảng và chế độ; CAND mới thực sự là lực lượng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND sẽ được lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu đáp từ tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Hôm nay, lực lượng CAND rất vinh dự, tự hào được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, động viên, phát biểu chỉ đạo nhân dịp Kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 -11/3/2023).

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ.

Đây là tình cảm đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND. Lực lượng CAND sẽ tiếp thu, lĩnh hội để tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục phát huy vai trò “nòng cốt” trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an