Thứ Năm, 14/07/2022, 15:03 [GMT+7]

Thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trong Công an nhân dân

Chiều ngày 13/7/2022, tại Nhà Quốc hội, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát; các lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị liên quan Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan...

Báo cáo tại buổi làm việc, Đoàn công tác Bộ Công an cho biết, thực hiện Kế hoạch số 06 của Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV, Bộ Công an đã có Báo cáo số 407 ngày 23/3/2022 báo cáo kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021. Tiếp đó, theo yêu cầu của Đoàn giám sát về việc bổ sung kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Công an đã tiếp tục nghiên cứu, rà soát và có các báo cáo bổ sung gửi Đoàn giám sát Quốc hội.

Thực hành tiết tiệm, chống lãng phí là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy tối đa hiệu quả mọi nguồn lực của Nhà nước. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, nhiều nhiệm vụ chi cấp bách cần được đảm bảo, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xuyên suốt quá trình điều hành, quản lý tài chính, ngân sách, kế hoạch đầu tư ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; gắn hiệu quả hoạt động công tác Công an với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, trong năm 2020, 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Công an càng được đẩy mạnh và phát huy, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực cho các nhiệm vụ đốt xuất, cấp bách và đầu tư phát triển. Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt. 

Nhìn chung, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND những năm qua đã đi vào nền nếp và đạt được những kết quả nhất định. Công an các đơn vị, địa phương đã nhận thức tốt hơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi đó là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình. Đã triển khai tích cực các biện pháp cân đối thu, chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chi chặt chẽ hơn trong thực hiện các đề án, dự án đầu tư; cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện nhiệm vụ chi chưa cấp thiết; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, dân chủ, minh bạch trong quản lý tài chính, ngân sách; công tác quản lý các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát được tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính trong CAND.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, một số đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách, tài sản chưa thực sự tiết kiệm. Việc chi tiêu và thanh quyết toán đối với một số nguồn kinh phí còn đạt tỷ lệ thấp. Trong đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn một số công trình thi công vượt tổng mức đầu tư, một số dự án đầu tư triển khai chậm so với kế hoạch, công tác duy tu, bảo trì công trình chưa được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị, địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong Đoàn giám sát đánh giá các tài liệu báo cáo của Bộ Công an có chất lượng, rất cầu thị, đầy đủ, số liệu rõ ràng. Đối với một số vấn đề còn chưa rõ liên quan đến hiệu quả kinh phí trong sử dụng một số dự án cũng như công tác xây dựng lực lượng, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi và đề nghị phía Bộ Công an có báo cáo làm rõ, chi tiết, cụ thể hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh, mục đích của buổi làm việc là nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trong các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an. Từ đó, phát hiện ra những bất cập về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này để hoàn thiện; đồng thời xác định được những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Chủ tịch Quộc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Bộ Công tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Đoàn giám sát, tiếp tục hoàn thiện báo cáo chung đầy đủ, chính xác, chuẩn mực, trong đó cần chú ý rõ hơn các nội dung “nổi bật”. Nâng cao chất lượng báo cáo bằng cách đưa ra những nhận xét thẳng thắn cũng như đưa ra các bài học kinh nghiệm; sử dụng bảng thống kê số liệu chính xác có lượng hóa hiện sự hiệu quả trong sử dụng kinh phí; có phụ lục rõ hơn về nội dung sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách pháp luật.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.