Thứ Sáu, 05/07/2024, 15:39 [GMT+7]

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Công an tỉnh

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 05/7/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTN, TC, LP) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP. Đồng thời, tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC, LP trong lực lượng Công an Nghệ An; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, tiêu cực ngoài xã hội. Kết quả hoạt động trong 06 tháng đầu năm 2024 đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác PCTN, TC, LP của Công an Nghệ An trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch, biện pháp PCTN, TC, LP trong lực lượng và công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm của Công an Nghệ An. Đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC, LP và công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm của Công an Nghệ An đạt kết quả nổi bật, tỷ lệ thu hồi tài sản về tội phạm tham nhũng đạt cao. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng của công tác PCTN, TC, LP của lực lượng Công an trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ và ngoài xã hội.

Lãnh đạo các phòng phát biểu tại Hội nghị
Lãnh đạo các phòng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh ghi nhận kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu; sự công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ được siết chặt; công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng được thực hiện quyết liệt, đúng quy định với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo một số nội dung, vấn đề trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh. Cụ thể là, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cán bộ; tham mưu thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, nhất quán trong nhận thức và hành động “lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, cấp bách”...

                                                                 

.

Hồng Hạnh - Minh Khôi

.