Thứ Năm, 04/07/2024, 15:23 [GMT+7]

Khai mạc Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 04/7/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Đảng ủy CATW 6 tháng đầu năm 2024 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

  Vì điều kiện không thể dự trực tiếp, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để Hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận.

  Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

  Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị.

  Về phía Đảng ủy CATW, Bộ Công an có các đồng chí Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Thủ trưởng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an là Ủy viên Đảng ủy CATW…

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2024, hôm nay, Đảng uỷ CATW tổ chức Hội nghị Đảng uỷ CATW 6 tháng đầu năm để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. 

  Hội nghị lần này bàn một số nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay; đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024; đánh giá sơ kết việc thực hiện một số chủ trương của Đảng, Chính phủ liên quan đến công tác công an và dự kiến sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Bộ.  

  Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.
  Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

  Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ CATW; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị; Báo cáo tóm tắt tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã chỉ đạo giữa 02 kỳ hội nghị của Đảng ủy CATW và một số nội dung quan trọng khác.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an