Thứ Ba, 06/02/2024, 15:36 [GMT+7]

Công an tỉnh đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 06/02/2024, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTN, TC, LP) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

	  Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo PCTN, TC, LP trong lực lượng Công an Nghệ An và công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm của Công an Nghệ An. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, đại phương trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC, LP và phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo Quy chế và Kế hoạch công tác PCTN, TC, LP năm 2023. Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm qua đã khẳng định vài trò quan trọng đối với công tác PCTN, TC, LP của lực lượng Công an nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử nghiêm minh sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ và ngoài xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an tỉnh ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Công an Nghệ An trong năm 2023. Đồng chí Phó Giám đốc đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, những tồn tại, hạn chế đã được thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ để từ đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an Nghệ An; nhất quán trong nhận thức và hành động “lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, cấp bách”; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, quyết tâm xây dựng thành công lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhụê, hiện đại và sớm trở thành đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang” trong thời kỳ đổi mới.
                                                                             

.

Phan Tuyết