Thứ Sáu, 02/02/2024, 19:10 [GMT+7]

Ra mắt cuốn sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân do Bộ trưởng Tô Lâm làm chủ biên

Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên đã được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Chiều 02/02/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

  Các đại biểu dự buổi Lễ.
  Các đại biểu dự buổi Lễ.

  Dự Lễ giới thiệu sách có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương… Cùng dự buổi Lễ còn có các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, cán bộ, chiến sĩ Công an. 

  Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thiết thực triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 28 ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo biên soạn cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản.

  PGS.TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu tại buổi Lễ.
  PGS.TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

  Nội dung cuốn sách đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND; từ phân tích các khái niệm cơ bản, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đến dự báo những yếu tố tác động, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND.

  Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” do Bộ trưởng Tô Lâm làm chủ biên
  Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” do Bộ trưởng Tô Lâm làm chủ biên.

  Cuốn sách là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ CAND nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình và hành động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự kỳ vọng của người đứng đầu lực lượng CAND đối với việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, để CAND ngày càng trưởng thành, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, đất nước, là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn vững chắc” của chế độ, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

  Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng cuốn sách cho đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương.
  Bộ trưởng Tô Lâm trao sách tặng đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương.
  Bộ trưởng Tô Lâm trao cuốn sách tặng đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương.
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao sách tặng đại diện các đơn vị thuộc Bộ.
  PGS.TS. Vũ Trọng Lâm trao sách tặng Thư viện CAND và Thư viện các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc.
  PGS.TS Vũ Trọng Lâm trao sách tặng Thư viện CAND và Thư viện các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc.

  Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Công an là đơn vị tiên phong, đi đầu, khẩn trương và hết sức nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu công tác tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng khẳng định vai trò của lực lượng CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. 

  Với việc tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Công an là đơn vị đầu tiên tổ chức nghiên cứu bài bản, căn cơ và có chất lượng Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu về nội dung cuốn sách.
  GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu về nội dung cuốn sách.

  Tại buổi Lễ, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã giới thiệu nội dung, phân tích giá trị cốt lõi của cuốn sách. TS Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi về tính cấp thiết của việc xuất bản và phổ biến cuốn sách.

  TS Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi về tính cấp thiết của việc xuất bản và phổ biến cuốn sách.
  TS Nguyễn Đức Hà trao đổi về tính cấp thiết của việc xuất bản và phổ biến cuốn sách.

  Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã hoàn thành bản thảo, thẩm định cuốn sách; cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo, TS Nguyễn Đức Hà đã giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giới thiệu về nội dung cuốn sách đến các đại biểu.

  Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cùng với các ấn phẩm quan trọng như: “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng"; "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong CAND theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" được giới thiệu ngày hôm nay, khẳng định nhất quán quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đó là: Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND là nhiệm vụ "then chốt" hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

  TS Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi về tính cấp thiết của việc xuất bản và phổ biến cuốn sách.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

  Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng CAND. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện thật tốt tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện” trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ.

  Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Luôn thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải có "trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”, vì "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; hết sức coi trọng bài học “lấy dân làm gốc", nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, nói dân hiểu, làm dân tin”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, là “những người bạn của nhân dân”, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm “ý Đảng hòa quyện với lòng Dân”, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu, Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương tiến hành phát hành sách theo kế hoạch được giao và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuốn sách.

  Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 03 cá nhân.
  Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các cá nhân.
  Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích trong tổ chức sản xuất chương trình “Hoa cài trên lá chắn năm 2023”.

  Dịp này, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích trong tổ chức sản xuất chương trình “Hoa cài trên lá chắn năm 2023”.

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an