Thứ Năm, 04/07/2024, 15:31 [GMT+7]

Tiếp tục là một trong số cấp ủy ''gương mẫu, đi đầu'' tiêu biểu, toàn diện trong hệ thống chính trị

Ngày 04/7/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Đảng ủy CATW 6 tháng đầu năm 2024 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Vì điều kiện không thể dự trực tiếp, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để Hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận.

  Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

   

  Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW cùng các đại biểu dự Hội nghị.

   

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ CATW; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị; Báo cáo tóm tắt tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và một số nội dung quan trọng khác.

  Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự giám sát của Nhà nước, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, Đảng ủy CATW phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra. Nổi bật:

   

  Toàn cảnh Hội nghị.

  Đảng ủy CATW tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII. Trong đó, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đề xuất Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương chiến lược về đối ngoại, hội nhập quốc tế Công an, về hiện đại hóa lực lượng Công an đến năm 2030. Chỉ đạo, tham mưu xây dựng 07 dự án Luật trình Kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, 7 và kỳ họp sắp tới. Quyết liệt chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đúng thời điểm hiệu lực với việc ra mắt lực lượng này trên toàn quốc ngày 01/7 vừa qua.

  Tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, dự báo chiến lược; đã có trên 1.200 báo cáo với Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT; cung cấp thông tin, luận cứ phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Bảo đảm tuyệt đối ANTT hàng ngàn sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 giải pháp đột phá chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Giải quyết dứt điểm, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh trong nội địa; đồng thời, đẩy mạnh xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ…

  Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung điều tra, khám phá bắt giữ nhanh các đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh “không ngừng”, “không nghỉ”, bám sát chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; chủ động nhận diện kịp thời các vấn đề “nóng”, nhạy cảm, phức tạp, xác định khâu đột phá, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận bức xúc… Qua đó, tiếp tục củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với lực lượng CAND.

  Bộ trưởng Lương Tam Quang thông báo toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới về phương pháp triển khai trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh, gọn, mạnh và kiện toàn tổ chức, bộ máy bên trong. Gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ CAND. Kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND được siết chặt, tăng cường. 

  Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong nội dung phát biểu, đồng chí Tổng Bí thư khẳng định đặc biệt vui mừng, phấn khởi chúc mừng các đồng chí tham dự Hội nghị hôm nay được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm (nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy CATW); đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy CATW; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an). Nói điều này để thấy, lực lượng CAND của chúng ta được Trung ương quan tâm giao nhiều trọng trách rất quan trọng; những chiến công, thành tích, cống hiến của các đồng chí luôn luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh 05 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024...

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng ủy CATW, Bộ Công an trong thời gian qua. 

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy CATW tiếp tục phát huy những điểm sáng, thành tích đạt được, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an thời gian tới. Xây dựng Đảng bộ CATW là Đảng bộ kiểu mẫu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ động nắm, dự báo tốt tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia xây dựng thể chế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, quản lý nhà nước về ANTT… Đẩy mạnh triển khai các dự án lớn đã giao thực hiện. Tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại Công an…

  Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện. Trong đó, Đảng ủy CATW, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục phát huy tinh thần “gương mẫu”, “đi đầu”, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Tập trung hoàn thiện và ổn định tổ chức; triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa, đến năm 2025 một số lực lượng tiến lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng CAND hiện đại; triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

  Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
  Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 

  Tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày, theo đúng lời Bác dạy, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của Nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc.

  Các đại biểu dự Hội nghị.
  Các đại biểu dự Hội nghị.

  Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đề nghị Đảng ủy CATW sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại các Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, ưu tiên việc gì cấp thiết phải thực hiện trước, có phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, xác định rõ thời gian hoàn thành. Luôn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, tiếp tục là một trong số cấp ủy “gương mẫu, đi đầu” tiêu biểu, toàn diện trong hệ thống chính trị./.

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an