Thứ Sáu, 02/02/2024, 19:37 [GMT+7]

Bộ Công an: Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng ngày 02/02/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTN, TC, LP) Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTN, TC, thực hành tiết kiệm, chống LP trong lực lượng CAND năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Công Nghệ An, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại điểm cầu Công an Nghệ An

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP trong Công an nhân dân (CAND); gương mẫu, đi đầu, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP và xây dựng lực lượng CAND; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP và xây dựng lực lượng CAND; nâng cao hiệu quả công tác nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC, LP của lực lượng CAND thời gian qua. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung, khắc phục trong công tác PCTN, TC thuộc trách nhiệm của lực lượng CAND. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2024, công tác PCTN, TC, LP trong CAND phải được tiến hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện 03 giải pháp trọng tâm “đột phá” và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy trong CAND, thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”; đề cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy; kiên quyết điều chuyển, thay thế lãnh đạo chỉ huy uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở đơn vị phụ trách…

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả 04 Nghị quyết chuyên đề lớn của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; vi phạm của cá nhân thành sai phạm của tổ chức, tập thể; khuyến khích tự thanh tra, kiểm tra, kết luận rõ ràng, chủ động xử lý nghiêm minh, báo cáo kết quả…

Về công tác đấu tranh, xử lý tội phạm về tham nhũng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; chủ động nhận diện từ sớm, từ xa về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực; chọn những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn vi phạm để tập trung lực lượng đấu tranh một cách trọng tâm, trọng điểm…

.

Cao Loan – Anh Tuấn