Thứ Năm, 24/02/2022, 10:21 [GMT+7]

Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố

Ngày 23/02/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố”. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Trưởng Tiểu ban Lý luận Bảo vệ an ninh quốc gia, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đồng chủ trì Hội thảo.

  Tham dự Hội thảo có đại diện các đại sứ quán, cơ quan thường trực các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, các bộ, ban, ngành có liên quan.

  Hội thảo còn có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế, các trường đại học tham dự theo hình thức trực tuyến.

  Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo.
  Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo.

  Trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Trung tướng Lê Văn Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng như hiện nay, cùng với tác động của quá trình toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi cơ bản cục diện địa chính trị, kinh tế, xã hội, làm xuất hiện những khuynh hướng khủng bổ quốc tế mới với diễn biến ngày càng phức tạp. Điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới đối với hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố thời gian tới cả về nhận thức và hành động.

  Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã coi phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ hàng đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố. Thực tiễn phòng, chống khủng bố ở nhiều quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế. Những kinh nghiệm quý báu đó cần được phổ biến, trao đổi rộng rãi giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới. 

  Toàn cảnh Hội thảo.
  Toàn cảnh Hội thảo.

  Để phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác chống tội phạm khủng bố, Chính phủ Việt Nam đặc biệt chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống khủng bố; tập trung xây dựng khung pháp lý (điển hình là Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản có liên quan); nhiều quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam được rà soát, sửa đổi ban hành có tính tương thích cao, phù hợp với các quy phạm pháp luật trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập...

  Thứ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự Hội thảo.
  Thứ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự Hội thảo.

  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố". Quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 42 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, các Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, đơn vị chức năng trực thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương và Công an địa phương. 

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, bàn luận về các vấn đề như: nhận thức về phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; quy định của pháp luật Việt Nam và các nước về phòng, chống khủng bố; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn phòng, chống khủng bố; đánh giá những kết quả, hạn chế, khó khăn, thách thức của hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống khủng bố tại Việt Nam cũng như nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố.

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.
  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

  Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố” có ý nghĩa hết sức quan trọng, là diễn dàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc thêm nhận thức về phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố. Qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn cho việc bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về phòng, chống khủng bố và hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố thời gian tới của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

  Để phát huy cao nhất kết quả Hội thảo, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Học viện An ninh nhân dân tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham luận, hoàn thiện báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Các đơn vị chức năng trên cơ sở kết quả Hội thảo, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố theo từng lĩnh vực, chuyên đề, nhất là trong hợp tác đào tạo nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách; phòng, chống khủng bố trên không gian mạng... Vận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia trên thế giới trong phòng, chống khủng bố phù hợp với đặc điểm, tình hình của Việt Nam, nhất là trong tổ chức lực lượng, sử dụng các biện pháp ngăn chặn, giải quyết các vụ khủng bố. Tích cực rà soát, tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật, bổ sung, phát triển lý luận về phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố.

  Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận Hội thảo.
  Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận Hội thảo.

  Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn các đại biểu quốc tế, đại diện cơ quan ngoại giao các nước tại Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương của Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố nói riêng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung trong thời gian tới. 

  Đồng chí Thứ trưởng mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến cho chủ đề Hội thảo hôm nay; các đại biểu quốc tế, đại diện Cơ quan ngoại giao các nước tại Việt Nam tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế với Việt Nam trong công tác phòng, chống khủng bố, nhất là trao đổi, chia sẻ thông tin; hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo, huấn luyện lực lượng phòng, chống khủng bố; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, nâng cao năng lực phòng, chống khủng bố; ủng hộ, phối hợp trong đấu tranh, xử lý các vụ khủng bố, trong các cam kết, diễn đàn quốc tế về phòng, chống khủng bố.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an