Thứ Sáu, 07/01/2022, 09:03 [GMT+7]

Thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 06/01/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

  Dự buổi Lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Lương Tam Quang.
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Lương Tam Quang.

  Chúc mừng các đồng chí vinh dự được phong, thăng cấp bậc hàm Thượng tướng; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ đối với cá nhân và gia đình của mỗi đồng chí, mà là niềm tự hào, niềm vui chung đối với toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân cũng như đối với đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ và đồng chí Lương Tam Quang thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang; đồng thời, là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển lực lượng Công an nhân dân cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ.
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ.

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm hôm nay là những cán bộ, sỹ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng, trao giữ các trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Công an nhân dân; đã lập được nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên các cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Đại tướng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Lương Tam Quang.

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ,  giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực sự đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng.

  Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ.

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang mong muốn và tin tưởng, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Người làm tướng phải Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy giao phó.

   Đại diện các đồng chí được thăng cấp bậc hàm phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các ban, bộ, ngành, Văn phòng Chủ tịch nước và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các cục, vụ, viện, trường, Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân đã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để bản thân đồng chí và Thượng tướng Lương Tam Quang rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. 

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tại buổi Lễ.

  Thượng tướng Trần Quốc Tỏ hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu lời căn dặn, ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác, Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục cầu thị, lắng nghe, chuyên cần và khiêm tốn, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng tập thể xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và tiếp nối mãi mãi về truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. 

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .