Thứ Hai, 14/12/2020, 14:55 [GMT+7]

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(Congannghean.vn)-Sáng 14/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu TP Vinh và các Đảng bộ trực thuộc với hơn 100 điểm cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quán triệt chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quán triệt chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông quán triệt nội dung các chuyên đề tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông quán triệt nội dung các chuyên đề tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã…
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2020 -2025. Trong đó, tập trung thời gian làm rõ thêm những nội dung trọng tâm, những điểm mới cần quan tâm, nhất là định hướng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các đột phá phát triển trong nhiệm kỳ này gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.       
  
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX nêu lên 4 quan điểm, trong đó xác định "Xây dựng Đảng là then chốt". Kiên trì thực hiện định hướng phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm tạo đột phá ở một số lĩnh vực và khu vực trọng điểm. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên… 
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Sau Hội nghị, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng bộ trực thuộc, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cần căn cứ chương trình hành động của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại ngành mình, cấp mình đảm bảo phù hợp và sát thực tế. Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân đảm bảo đúng thời gian quy định, chất lượng và hiệu quả cao, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

 

.

Thùy Dương

.