Thứ Ba, 01/09/2020, 09:29 [GMT+7]

Quán triệt các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

(Congannghean.vn)-Chiều 31/8, Cụm thi đua các chi đoàn Khối An ninh – Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị học tập các bài học lý luận chính trị cho 8 chi đoàn trong Cụm.

Hội nghị được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị (đã sửa đổi) cho ĐVTN tại tất cả các cơ sở Đoàn trên toàn quốc. Với mục đích giúp cho ĐVTN tại các đơn vị nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chính Minh. Từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác của ĐVTN.

Tham gia lớp học có hơn 100 đoàn viên thanh niên Tham gia lớp học có hơn 100 đoàn viên thanh niên
Tham gia lớp học có hơn 100 đoàn viên thanh niên

Tại Hội nghị, các đồng chí ĐVTN đã được phổ biến 4 bài học lý luận chính trị về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã triển khai kịp thời chủ trương chỉ đạo của Đoàn cấp trên về học tập các bài học chính trị cho ĐVTN. Đây chính là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh hình thức học tập trung, Đoàn sẽ triển khai việc học online để ĐVTN có thể tranh thủ thời gian, gắn ứng dụng công nghệ vào việc học tập lý luận chính trị.

.

P.V