Thứ Tư, 20/05/2020, 15:43 [GMT+7]

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành làm việc tại Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Ngày 19/5, Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Công an Nghệ An để khảo sát tổ chức, hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an Nghệ An. 
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát
Đây là hoạt động thực hiện theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức khảo sát hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân nhằm đánh giá thực trạng và hoạt động của các đoàn thể, làm rõ ưu điểm, hạn chế, tồn tại, khó khăn trong tổ chức hoạt động của các đoàn thể. Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với tổ chức bộ máy của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương. 
 
Hiện nay, Công an Nghệ An có 3 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó Đoàn Thanh niên có 4.216 đoàn viên, trong đó 1.487 đoàn viên sinh hoạt tại 26 cơ sở đoàn trực thuộc và 2.729 đoàn viên công tác tại 21 cơ sở đoàn Công an cấp huyện. Hội Phụ nữ Công an tỉnh có 1.221 hội viên và Công đoàn Công an tỉnh có 655 đoàn viên công tác tại 30 công đoàn cơ sở. Trước đây, Công an Nghệ An thực hiện mô hình Ban công tác Đoàn Thanh niên và Ban công tác Phụ nữ theo hướng dẫn của đoàn thể Bộ Công an, mặc dù còn gặp nhiều hạn chế, song về cơ bản, đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo nhiều đột phá, đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực công tác, được lãnh đạo các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh các hoạt động phong trào, các tổ chức đoàn thể trong Công an Nghệ An đã chủ động triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị.
 
Từ tháng 6/2012 - 7/2018, thực hiện mô hình của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Công an Nghệ An thành lập Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An. Từ đó đến nay, 3 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an Nghệ An đã hoạt động có hiệu quả hơn, cùng với việc chủ động triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an Nghệ An đã chủ động tiếp cận và vận dụng tốt những kiến thức mới vào thực tiễn công tác, sẵn sàng xung kích đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến của các tổ chức đoàn thể trên các lĩnh vực công tác.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân mang tính chất rất đặc thù, nhất là trong bối cảnh như hiện nay. Vì vậy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng cũng có tính chất tương tự. Khẳng định mô hình kiêm nhiệm chức danh đoàn thể chính trị - xã hội trong lực lượng Công an cơ sở là đúng, cần thiết Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận ý kiến đề xuất của các đại biểu về việc giữ nguyên mô hình Ban chấp hành như hiện nay để phát huy hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó đóng góp rất lớn vào công tác tham mưu đoàn thể cho nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đồng thời, xem đây là cơ sở quan trọng, thiết thực để tập hợp nghiên cứu đề ra mô hình tổ chức phù hợp nhất.
                   
.

THIÊN THẢO

.