Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201603/tong-ket-chi-thi-09-cua-bo-cong-an-ve-tang-cuong-cong-tac-chinh-tri-tu-tuong-trong-luc-luong-cand-669596/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201603/tong-ket-chi-thi-09-cua-bo-cong-an-ve-tang-cuong-cong-tac-chinh-tri-tu-tuong-trong-luc-luong-cand-669596/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổng kết Chỉ thị 09 của Bộ Công an về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 29/03/2016, 15:28 [GMT+7]

Tổng kết Chỉ thị 09 của Bộ Công an về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND

Sáng 29-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tổng kết thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA – X11 ngày 1/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về Tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) giai đoạn 2011 - 2015.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về Tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND, giai đoạn 2011 – 2015 và Dự thảo Chỉ thị về Đổi mới công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND, giai đoạn 2016-2020, nêu rõ: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, 5 năm qua (2011-2015), công tác chính trị tư tưởng của lực lượng CAND có nhiều đổi mới, thu được nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Những kết quả nổi bật là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của Bộ trưởng đảm bảo kịp thời, nghiêm túc. Hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng từng bước được hoàn thiện; việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác chính trị tư tưởng được chú trọng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực; hoạt động giáo dục truyền thống được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, mang tính giáo dục cao. Mối quan hệ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan tuyên truyền trong lĩnh vực công tác chính trị ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.

Phong trào thi đua thường xuyên được nuôi dưỡng, phát triển; công tác khen thưởng kịp thời ghi nhận công lao, thành tích và động viên CBCS. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tạo không khí sôi nổi. Việc siết chặt trật tự, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND được tăng cường, góp phần xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, văn hóa ứng xử của CBCS.

Nhiều hoạt động chính trị của lực lượng CAND được tổ chức với quy mô lớn, trang trọng, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc.

Với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác chính trị tư tưởng, tuyệt đại đa số CBCS CAND luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc; nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, khen thưởng; tỷ lệ CBCS Công an mắc sai phạm bị kỷ luật giảm so với các năm trước...           

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an đã  ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác chính trị, tư tưởng thời gian qua.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc.
Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng và có nhiều chủ trương, định hướng về công tác này.

Công tác chính trị, tư tưởng luôn được các cấp, các ngành coi trọng và tăng cường, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Trong CAND, công tác chính trị, tư tưởng có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là nhân tố quyết định bảo đảm để lực lượng CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Những năm qua, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy CATW và Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, coi đây là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, XDLL; kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, trong đó có Chỉ thị số 09 về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong CAND giai đoạn 2011-2015; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện cản bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho CBCS về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng Đảng, XDLL CAND trong từng thời kỳ.

Thứ trưởng Phạm Dũng trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc
Thứ trưởng Phạm Dũng trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ công tác Công an đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi công tác chính trị, tư tưởng trong CAND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tích cực góp phần xây dựng Đảng, XDLL CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chi thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác chính trị, tư tưởng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.

Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị, địa phương mình. Chú trọng đi sâu, bám sát, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của CBCS, từ đó có phương hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời và tuyên truyền, giáo dục nhằm củng cố, phát triển tư tưởng, tình cảm lành mạnh trong tập thể và từng CBCS.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của lực lượng CAND, giúp CBCS, nhất là thế hệ trẻ nắm vững sâu sắc những nội dung cơ bản, nền tảng quan trọng hàng đầu về chính trị, tư tưởng để thống nhất trong nhận thức và hành động.

Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các đợt sinh hoạt chính trị để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức tư tưởng, củng cố niềm tin, đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác của các đơn vị.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa; hoàn chỉnh quy định về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, CBCS Công an; xây dựng, triển khai thực hiện thống nhất Bộ quy tắc văn hóa ứng xử  của lực lượng CAND. Quan tâm phát triển hệ thống thư viện, phòng đọc từ Bộ đến đơn vị, địa phương; xây dựng văn hóa đọc trong CBCS. Đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng; nâng cao tính chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật CAND đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của CBCS. Phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao, huấn luyện quân sự, võ thuật, nâng cao thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của CBCS.

Tăng cường tuyên truyền về những tấm gương chiến đấu anh dũng, hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của CBCS Công an và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT để CBCS học tập và làm theo. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những việc làm tri ân thiết thực, đầy nghĩa tình đồng chí, đồng đội, góp phần tích cực củng cố hậu phương Công an, tạo điểm tựa, niềm tin để CBCS yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; tăng cường sinh hoạt về chủ đề chính trị, tư tưởng, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể cấp ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư để đảng bộ, chi bộ là chỗ dựa tin cậy về tư tưởng chính trị và là hạt nhân của công tác chính trị, tư tưởng trong đơn vị.

Thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận về công tác chính trị, tư tưởng, phục vụ công tác giảng dạy, học tập trong các học viện, trường CAND, góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND. Củng cố, kiện toàn cơ quan làm công tác chính trị, tư tưởng của Công an các cấp; có chính sách đãi ngộ phù hợp và tạo điều kiện về mọi mặt để đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng luôn nhiệt tình, tâm huyết, tích cực trong công tác, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Chỉ thị mới của Bộ ban hành tới đây và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND đề xuất cấp ủy địa phương và tổ chức quán triệt sâu sắc đến CBCS, đồng thời có nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện tốt.

Trước mắt, phát động phong trào Thi đua đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 19-5...

Nhân dịp này, Bộ Công an sẽ trao thưởng cho 74 tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 09 của Bộ trưởng Bộ Công an…

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ tham luận và nghe đồng chí Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu kết luận Hội nghị.

.

Nguồn: Cand.com.vn

.