Thứ Tư, 19/04/2023, 15:08 [GMT+7]

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho hội viên phụ nữ, đoàn viên Công đoàn trong Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 18/4/2023, Ban Phụ nữ Công an nhân dân (CAND), Ban Công đoàn CAND phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 16-NQ/ĐUCA ngày 18/01/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương; sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn trong CAND.

Hội nghị được trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an đến hơn 138 điểm cầu Công an đơn vị, địa phương với gần 4.000 cán bộ hội, cán bộ công đoàn tham gia nghiên cứu, học tập. Tại điểm cầu Công an Nghệ An, với sự tham gia của đại diện hội phụ nữ, công đoàn các phòng và các huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an đã truyền đạt tới các đại biểu nội dung Nghị quyết số 12, Nghị quyết số 16 và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư với các nội dung cốt lõi của tác phẩm: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc"; "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" gắn với tình hình thực tế, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chủ chốt hội phụ nữ, công đoàn, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện.

Chủ tịch Hội Phụ nữ và Chủ tịch Công đoàn Công an Nghệ An dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Chủ tịch Hội Phụ nữ và Chủ tịch Công đoàn Công an Nghệ An dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa của Công đoàn và Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhằm tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ và lan tỏa rộng rãi tới tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nghệ An. Thông qua Nghị quyết số 12, Nghị quyết số 16 với các nội dung cốt lõi trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn trong Công an nhân dân xác định việc "nêu gương" nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

Hội nghị được trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an đến hơn 138 điểm cầu Công an đơn vị, địa phương
Hội nghị được trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an đến hơn 138 điểm cầu Công an đơn vị, địa phương

 Sau Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn và Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực, rõ ràng. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục để cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn trong Công an nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết và nội dung cốt lõi của cuốn sách, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

.

Cao Loan

.