Thứ Năm, 09/03/2023, 10:30 [GMT+7]

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN

(Congan.nghean.gov.vn)-Để phục vụ nhu cầu công tác, trên cơ sở chỉ tiêu được Lãnh đạo Bộ Công an duyệt, Công an tỉnh Nghệ An thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn: Công dân Việt Nam đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn.

2. Số lượng tuyển chọn: 03 chỉ tiêu.

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

3.1. Tiêu chuẩn chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

3.2. Văn bằng, chứng chỉ

Người được tuyển chọn phải tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục), loại khá trở lên.

3.3. Tuổi đời

- Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi.

- Đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam tuyển chọn đến 35 tuổi.

(Tuổi đời được tính đến ngày quyết định tuyển chọn).

3.4. Sức khỏe

Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

- Chiều cao: Đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

- Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10 (có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 đi ốp mỗi mắt).

4. Phương thức tuyển chọn

Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp người dự tuyển thuộc đối tượng sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Các trường hợp quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, đào tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ.

5. Bố trí, sử dụng cán bộ sau khi tuyển chọn

Bố trí tại Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…).

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản lý lịch tự khai theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa (trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật);

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản sao có chứng thực): Con thương binh, liệt sĩ; con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động... (nếu có).

* Đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngoài những giấy tờ nêu trên cần bổ sung thêm:

- Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

- Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 12/5/2023 đến hết ngày 12/6/2023;

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nghệ An; số 07, đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tổ chức cán bộ).

Mọi thông tin liên hệ, trao đổi qua: Đồng chí Trung tá Lê Thanh Bình, Đội trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 0986.363.555.

.

Công an Nghệ An