Thứ Sáu, 06/01/2023, 16:58 [GMT+7]

Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ triển khai chương trình công tác năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 06/01/2023, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an Nghệ An triển khai chương trình công tác năm 2023. Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã; cấp ủy, lãnh đạo Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ với nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội công tác và cán bộ triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung công tác, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết, chương trình công tác của chi bộ, đơn vị đã đề ra, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Đinh Trọng Dung – Trưởng phòng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Thượng tá Đinh Trọng Dung – Trưởng phòng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu tại hội nghị

Đơn vị đã chủ động tham mưu Công an tỉnh báo cáo, đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành 07 chương trình, kế hoạch, báo cáo, công văn chỉ đạo liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, huy động được sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nội dung, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, Phòng đã tập trung tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, nhân rộng, duy trì thực chất, hiệu quả các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp, xây dựng, nhân rộng 31 mô hình ở 390 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Điển hình như: mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Lương – giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Đường cờ Tổ quốc kết hợp đường điện thắp sáng”, “Camera an ninh”, “Tái hoà nhập cộng đồng”…

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ   Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đạt được trong năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo Phòng cần bám sát hơn nữa sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh để triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – đây là nhiệm vụ trọng tâm và là điểm nhấn của Công an Nghệ An trong công tác công an. Muốn vậy, tập thể lãnh đạo, CBCS của đơn vị phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thắt chặt đoàn kết, cộng sự để hoàn thành hiệu quả các phần việc được giao. Trong đó, chủ động tham mưu quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, tổ chức tự quản về ANTT phải lồng ghép với chương trình kinh tế, xã hội, phong trào thi đua ở địa phương.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh: Đơn vị cần nêu cao hơn nữa công tác lãnh đạo, điều hành, nêu gương của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần quyết tâm tự đào tạo, nâng cao năng lực trình độ, phấn đấu để mỗi cán bộ là một “chuyên gia” trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 và phát động, kí cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

 

.

Bình Minh