Thứ Sáu, 31/12/2021, 15:14 [GMT+7]

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp trong Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 30/12/2021, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp trong Công an nhân dân (CAND), nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và cán bộ làm công tác đoàn của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Với mục đích tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt của Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội nghị đã nghe quán triệt Chỉ thị số 02-CT/ĐUCA ngày 28/10/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp trong CAND; triển khai hướng dẫn của Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027; cung cấp cho đại biểu những kiến thức trọng tâm trong công tác tổ chức đại hội mà cụ thể là công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự đại hội.

Qua các chuyên đề tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ đoàn có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác Đoàn; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, buổi tập huấn cũng tạo điều kiện để cán bộ làm công tác Đoàn trong CAND có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức Đại hội.

 

.

Minh Tâm - Xuân Bắc

.